Fanns oro. Flera orosanmälningar gjordes mot Hässelbypappan redan innan dådet. Hans och mammans oro för strålning i lägenheten ska ha gått ut över barnens vardag, enligt vårdnadsbeslutet. Foto: Claudio Britos

Flera orosanmälningar gjordes mot Hässelbypappan innan dådet

Hässelbypappan ska innan det misstänkta mordet och mordförsöket på sina två små barn ha haft vanföreställningar om att lägenheten var utsatt för strålning. Polis, psykiatri och vården orosanmälde alla pappan till socialtjänsten innan dådet i november.

  • Publicerad 18:43, 10 jan 2022

Familjetragedin i Hässelby den 14 november har skakat om många, där två barn föll från hög höjd i ett bostadsområde, varav det ena barnet avled av sina skador.

I ett nytt vårdnadsbeslut av förvaltningsrätten tecknas nu bilden av en pappa med vanföreställningar och stark ångest, som gick ut över familjen.

Pappan kallade sig desperat

Pappan ska i september ha anmält till socialtjänsten att familjen påverkades negativt av någonting i lägenheten. Strålning eller elektromagnetiska fält gjorde honom "otroligt trött och desperat", påstod han. Besvären skulle han ha haft sedan i juni.

Sorg. Dådet har skakat om Hässelbyborna, enligt stadsdelsdirektören Susanna Halldin Olsson. Foto: Claudio Britos

Han ska även ha kontaktat polisen och andra myndigheter. I vårdnadsbeslutet beskyller han den uteblivna hjälpen för dådet. Det framgår att det under 2021 uppstod en oro för barnen hos rätts- och vårdinstanserna. Psykiatrin, vårdcentralen och polisen gjorde alla orosanmälningar.

Föräldrarna pratade om strålning

Pappans oro dömdes ut som vanföreställningar eller psykos av vården. Hyresvärdens mätning i bostaden visade inte på någon strålning. När under året som orosanmälningarna gjordes vill dock inte det ena barnets ombud säga till Mitt i, med hänvisning till sekretess.

Åklagaren: Hässelbypappan erkänner inte brotten

Barnens mamma, som alltjämt är brottsmisstänkt, hävdar att även hon mådde dåligt. Hon har talat öppet om sin oro för den påstådda strålningen.

Ändrade sin berättelse

I stadsdelsnämndens egen utredning framgår att mamman sagt till en socialsekreterare att hon vid dådet i november inte ville få dit polisen eftersom det skulle kunna ge familjen "problem". En version som mamman senare ändrade i förvaltningsrätten, där hon i stället hävdade att det var hon som fick dit polisen. Mot föräldrarnas vilja placeras nu barnet i ett annat hem, enligt beslutet från förvaltningsrätten.

Åtalstiden mot Hässelbypappan förlängs

Minnesplatsen. En man vid minnesplatsen efter pappans misstänkta mordet och mordförsök på sina två små barn. Foto: Claudio Britos

Socialtjänsten håller tidsgränserna

Vid en orosanmälan måste socialtjänsten samma dag bedöma om barnen är i behov av omedelbart skydd, medan en förhandsbedömning ska ta högst 13 dagar. Mitt i berättade i oktober om det ansträngda personalläget på barn- och ungdomsenheten på socialtjänsten i Hässelby-Vällingby, men avdelningschefen Aida Rizvic menar att man klarar uppdraget.

– Alla vakanta tjänster har bemannats med erfarna konsulter och vi har kunnat hålla tidsramen och säkerställt rättssäker handläggning, säger hon.

Så ni gjorde bedömningar inom tidsgränsen även kring familjen i Hässelby?

– På grund av sekretess får jag inte berätta om någon familj är aktuell inom socialtjänsten eller ej. Men skyddsbedömningar och förhandsbedömningar är något som alltid är högst prioriterat inom vårt dagliga arbete.

Ansträngt personalläge på socialtjänsten i Hässelby-Vällingby

Foto: Claudio Britos

Detta har hänt

Två barn hittades allvarligt skadade utomhus i ett flerbostadshusområde i Hässelby under söndagskvällen 14 november. Polisen misstänkte tidigt att de hade fallit från hög höjd.

Båda fördes akut till sjukhus. Polisen meddelade på måndagsmorgonen att det ena barnet hade avlidit på sjukhus. Det andra barnet har under en längre tid vårdats på sjukhus för sina skador.

Barnens mamma och pappa, varav en av dem själv ska ha skadats under händelsen, greps och anhölls.

Pappan sitter häktad sedan händelsen misstänkt för mord och mordförsök. Misstankarna kvarstår fortfarande formellt även mot mamman, men de har försvagats.

Visa merVisa mindre