På tisdagen kallade trafikregionrådet Anton Fendert (MP) till sig Joakim Sundh, vd för MTR Pendeltågen, för att få svar angående de inställda pendeltågsavgångarna. 25 procent av trafiken är inställd och något besked om när trafiken kan återgå till det normala gavs inte under mötet, enligt Fendert.

Är du nöjd med MTR:s svar?

– Nej absolut inte. Situationen är under all kritik och vi behöver få svar. Och jag är absolut inte nöjd med svaren jag fick. Vi beställer 100 procents pendeltågstrafik, inte 75 procent. Det förväntar jag mig att de ska leverera.

Är det möjligt att få hundra procents pendeltrafik samtidigt som man avvecklar tågvärdarna?

– Ja, det tror jag absolut att man kommer att kunna göra långsiktigt. Men när exakt det blir, det måste MTR kunna svara på.

Vilka samband ser du mellan de inställda avgångarna och beslutet att avveckla tågvärdarna?

– Det här är ett beslut vi har fattat och som MTR har åtagit sig att genomföra. Fullföljer MTR inte sitt uppdrag, då är det det som är den stora utmaningen här.

Men avvecklingen är ett politiskt beslut. Hur ser du på ditt eget ansvar för situationen?

– Den här beställningen gjordes för två år sedan snart, så jag skulle säga att MTR har haft en lång förberedelsetid. Så det är i utförandet och planeringen av det här som det har brustit. Jag ser inte att ett upprivet beslut i den här frågan skulle göra någon förändring.

Tycker du att du har haft ett tillräckligt bra beslutsunderlag för att gå vidare med avvecklingen?

– Jag har svårt som politiker att överpröva den utredning som oberoende experter på området har gjort. Jag känner mig trygg med att vi har det underlag vi behöver. Däremot har jag stor förståelse för att alla inte känner sig trygga med den här förändringen än. Och det är väldigt tydligt för mig att MTR måste lösa detta.

Lokförarna har hela tiden sagt att det inte går att köra tågen på det här sättet. Vilken slutsats drar du av det?

– En slutsats jag dragit är att vi skulle göra en oberoende utredning för att titta på alla de orosmoln som har lyfts. Det har vi nu gjort och det tycker jag är väldigt bra för att reda ut de frågetecken som funnits.

Ser du något scenario där svårigheterna blir så stora att ni väljer att backa från beslutet att avveckla tågvärdarna?

– Vi har inga planer på att riva upp beslutet om tågvärdarna. Situationen idag beror på att MTR inte fullföljer sitt uppdrag. De har sagt att de klarar av den här omställningen. Och det är upp till bevis nu för MTR, att visa att de klarar av det.

Och om de inte klarar det, vad gör du då?

– Det får vi återkomma till.  En sak vi gör är att vi sätter in bussar som ska kunna rycka ut vid inställd trafik med kort varsel. Det kan också bli fler åtgärder.

Finns det något i det här som påverkar ert beslut senare i år angående förlängning av MTR:s avtal?

– Vi har haft en liknande situation i slutet av förra året. Nu har vi det en gång till. Det är klart vi kommer att ta det i beaktande när vi tar ett beslut ifall avtalet ska förlängas eller inte.

 Hur tänker du kring den frågan idag?

– Jag skulle säga att vi har en förtroendekris i pendeltågstrafiken. Och den måste vi ta på största allvar. Vi måste både lösa situationen akut och bygga upp förtroende på lång sikt. Det kommer vi att få beakta framöver när vi fattar alla typer av olika beslut kopplat till pendeltågstrafiken.

Experimentet inleds – många inställda tåg

Med start i dag tänker har MTR börjat köra hälften av pendeltågen utan tågvärdar. Facket har varnat för kaos i trafiken och nu har avgångar på samtliga linjer ställts in.

Politikerna gav grönt ljus i måndags. Idag är det upp till bevis för MTR. Efter många förseningar, uppskov och tekniska problem sätter nu tågföretaget den omdiskuterade planen i verket.

Hälften av de cirka 40 tågset som rullar i Stockholms pendeltågstrafik ska från och med onsdagen köras utan tågvärdar ombord, enligt Niklas Ekström, kommunikationsansvarig på MTR Pendeltågen. Successivt, fram till slutet av sommaren, ska tågvärdarna försvinna helt.

Frågan är nu: kommer planen att fungera?

– Vi har inga indikationer på att det ska bli fler inställda tåg än vad det kan bli en vanlig dag, till följd av sjukskrivningar eller annat. Om läget kvarstår utgår vi från att all trafik går som vanligt, sade Niklas Ekström på tisdagen.

Men så blev det inte.

85 procent av lokförarna i enkäten tror att deras arbetsmiljö kommer påverkas starkt negativt av ensamarbete. Totalt 98 procent tror det får negativa följder. 268 av 320 lokförare inom MTR Pendeln har svarat.

85 procent av lokförarna i enkäten tror att deras arbetsmiljö kommer påverkas starkt negativt av ensamarbete. Totalt 98 procent tror det får negativa följder. 268 av 320 lokförare inom MTR Pendeln har svarat.

ST Pendeln

Inställda tåg

På onsdagsmorgonen meddelar SL att samtliga pendeltågslinjer drabbas av personalbrist, med färre och inställda avgångar som följd.

Dessutom ställer en spricka i en växel vid Årstaberg till det för morgonpendlarna.

– Det kommer vara stökigt, säger SL:s presskommunikatör Elin Lindström.

Personalbristen och växelfelet kan innebära att pendeln kan köra förbi vissa stationer och att resenärer behöver byta tåg.

SL varnar för att fler tåg kan ställas in och uppmanar de som kan att välja alternativa resvägar.

– För de som bor i ytterområden med enbart pendeltåg har ersättningsbussar satts in, säger Ellin Lindström.

Det saknas prognos för när trafiken kan rulla enligt tidtabell igen. Vad gäller växelfelet väntas det vara åtgärdat i morgon bitti.

"Kan ta sig själva ur tjänst"

Roger Delin, facklig ordförande för ST Pendeln, har räknat med kaoset.

– Det är inte säkert att det kommer att gå jättebra. Lokförarna är väldigt upprörda. Det kan vara så att några av lokförarna väljer att ta sig själva ur tjänst. Jag har pratat med flera medlemmar som överväger det, säger Roger Delin.

Dagens personalbrist beror enligt MTR på hög sjukfrånvaro, men exakt vilka personalgrupper som är borta har presstalespersonen Maria Kronlund inga uppgifter om.

– Men det finns lokförare som är borta, säger hon.

Nästan hälften av lokförarna har känt sig tvingade att köra med den nya tekniken mot sin vilja. DÖS är benämningen på den kamera- och monitorteknik som ska användas för att övervaka på- och avstigning.

Nästan hälften av lokförarna har känt sig tvingade att köra med den nya tekniken mot sin vilja. DÖS är benämningen på den kamera- och monitorteknik som ska användas för att övervaka på- och avstigning.

ST Pendeln

Kameror ersätter

Förändringen för passagerarna när tågvärdarna tas bort blir framförallt att säkerheten vid på- och avstigning nu ska övervakas av lokföraren via ett kamerasystem. Det blir också lokföraren som gör utrop i högtalarna.

– I en del fall, på de tåg som anlöper obemannade stationer, kommer vi att ha annan personal från kundservicefunktionen ombord. Men i de flesta fallen kommer lokföraren att framföra tåget ensam, säger Niklas Ekström.

"Påverkas starkt negativt"

I en enkät gjord av facket i början av februari svarar 98 procent av lokförarna att deras arbetsmiljö kommer att påverkas negativt eller starkt negativt av ensamarbete.

I enkätsvaren vittnar förarna om ångest och psykisk stress. "Slutar som förare ifall jag behöver jobba ensam på tåget". "Det får mig att vilja hitta nytt jobb så fort det bara går", är några typiska kommentarer i enkäten.

"Tillräcklig utbildning"

Niklas Ekström på MTR anser att tillräckligt många av lokförarna har genomgått tillräcklig utbildning för att reformen ska gå att genomföra på ett säkert sätt.

Den externa granskningen, gjord av konsultfirman WSP som presenterades i måndags, kom fram till att säkerheten kring kameratekniken behöver granskas ytterligare, men att det inte finns några skäl att avbryta förändringen.

Kritiken från lokförarna mot MTR:s personalhantering är mycket stark. Men konsultföretaget WSP kommer fram till att MTR har följt alla arbetsmiljöregler.

Kritiken från lokförarna mot MTR:s personalhantering är mycket stark. Men konsultföretaget WSP kommer fram till att MTR har följt alla arbetsmiljöregler.

ST Pendeln

De fackliga organisationerna är starkt kritiska till att personalens synpunkter inte alls har tagits med i WSP-granskningen: den bygger helt och hållet på dokument från tågoperatören MTR.

Nils Westberg Ahlmark från kampanjen Rör inte min tågvärd tror att flera lokförare kan komma att sjukskriva sig framöver. Bara under mars månad slutar sju till tio lokförare pga att de inte vill köra själva, berättar han.

– Om utbildningen vi fått är tillräcklig eller inte avgörs av lokförarna, inte av MTR:s pressavdelning, säger Roger Delin på ST Pendeln.

Det är inte säkert att det kommer att gå jättebra.

Vad innebär detta för resenärerna?

Rullstolsburna passagerare ska liksom tidigare kunna göra spontana resor, enligt MTR. Den som behöver hjälp med rampservice anmäler det till personalen i spärrkuren, så löses det antingen av personal på stationen eller ombord på tåget.

Om lokföraren behöver hjälp, exempelvis vid en olycka eller om tåget behöver utrymmas, ska ett bilburet team kontaktas och då kunna ansluta vid tåget.

Säkerheten vid på- och avstigning kommer att övervakas av lokföraren via ett kamera- och monotorsystem.

På tåg som trafikerar obemannade stationer ska det finnas extra personal på tåget som kan hjälpa till med rampservice med mera.

Källa: MTR

Pendeltåg.

Pendeltåg.

Anna Z Ek

Experimentet inleds – många inställda tåg

Hälften av pendeltågen ska köras utan tågvärdar ✔ Facket: Lokförare kan ta sig själva ur tjänst ✔ SL: Kommer vara stökigt

Efter granskningen: Tågvärdarna på pendeln ska bort

– Ett svek mot väljarna. Vänstern är hårda i sin kritik efter att Socialdemokraterna ställt sig bakom kontroversiellt förslag.

Innan valet i september sa Jens Sjöström i en Facebookvideo att avvecklingen av tågvärdar på pendeln var ett "moderat haveri" och ett "förödande beslut" att stoppa avvecklingen av tågvärdarna i kollektivtrafiken.

Med sig på tåget hade man Vänsterpartiet. Efter maktskiftet i höstas ställde V ett krav på att frågan skulle utredas ordentligt för att kunna släppa fram den S-ledda koalitionen tillsammans med MP och C.

Efter att de försökt hantera frågan hela hösten och vintern ska resultatet nu presenteras i trafiknämnden 22 mars. Då är man tillbaka på ruta ett: Tågvärdarna ska avvecklas.

Vänsterpartiet ser det som ett svek, dels mot väljarna och tågvärdarna, men också emot deras överenskommelse.

– Det är ett spel för gallerierna. Vi menar att de inte gjort en ordentlig utredning, säger Lina El Yafi (V), ledamot i trafiknämnden.

MTR:s undersökning

Det är MTR, som sköter pendeln och tunnelbanan åt SL, som också implementerat det nya systemet, med kameror i stället för tågvärdar i kollektivtrafiken. Enligt Lina El Yafi har rapportförfattarna i två veckor gått igenom MTR:s egen dokumentation och inget annat. Viktiga röster, bland annat lokförarnas och tågvärdarnas eget perspektiv saknas. Frågor som hur man ska utrymma tågen, hur lokförarna ska klara olyckor och hur rullstolsburna ska få tillgänglighet till tåget lämnas obesvarade, menar hon.

Pendeltågsförarnas kameror

Vilka blir konsekvenserna, ni har ju ett villkorat samarbete med majoriteten?

– Det handlar om en förtroendekris. Vi måste fundera på hur vi ska gå vidare, bortsett från att vi lägger ett eget förslag om tågvärdarnas framtid i nämnden.

Miljöpartiet trygga efter rapporten

Rapporten har skrivits av konsultfirman WSP. Anton Fendert (MP) ordförande i trafiknämnden menar att han nu kan vara trygg med att allting gått rätt till: Säkerheten och tillgängligheten på tågen kan garanteras utan att tågvärdar åker med.

Vänsterpartiet menar att det gått för fort, att alla perspektiv inte finns med?

– Vi har lyssnat in massor av intressenter. Men poängen med den här rapporten var att den skulle vara oberoende och då har WSP tagit del av den dokumentation som fanns.

Anton Fendert (MP), trafikregionråd, Region Stockholm.

Anton Fendert (MP), trafikregionråd, Region Stockholm.

Jann Lipka

Hur ser tidsperspektivet ut?

– Från och med 1 mars kör vi med 50 procent tågvärdar och sista steget sker i september.

För att möta den oro som funnits ska majoriteten också besluta om 1 000 extra personaltimmar i månaden där så kallade kundservice-värdar ska åka på tågen under resten av året.

Socialdemokraterna säger ja till att avveckla tågvärdar men vill inte svara på frågor. Istället hänvisar de till Miljöpartiet.


Lång strid om tågvärdar

Både MP och C satt med i det tidigare M-ledda regionstyret och stod sommaren 2021 bakom beslutet att avskaffa tågvärdarna och ersätta dem med kameror.

I den nya konstellationen efter valet 2022 är det V och S som har pressat på för att få till stånd både en ny utredning och en paus.

I januari 2023 beslöt Trafiknämnden att pausa avvecklingen i väntan på en ny utredning av konsekvenserna för säkerhet och tillgänglighet. Utredningen gjordes klar på mindre än tre veckor och kom fram till att allt var i sin ordning i enlighet med arbetsskyddslagar och avtal.

Under tiden har förberedelserna för avvecklingen fortsatt inom MTR. Motivet är att spara pengar åt SL på minskad personal, runt 150 miljoner kronor per år. Investeringen i ny teknik har kostat knappt 300 miljoner.

Källa: Mitt i

MTR

KLART: Tågvärdarna försvinner

I september försvinner alla tågvärdar. S och MP slutför det Moderaterna påbörjat. Kameror ersätter.

Orsaken till kaoset – MTR: Hade ingen aning

Fackets varning om sjukfrånvaro när tågvärdarna tas bort har blivit verklighet: Under onsdagen har det varit fullt kaos i trafiken. Men för MTR tycks tågstrulet ha kommit som en blixt från klar himmel. – Sjukanmälningar går aldrig att förutse, säger presschefen.

Fackförbund och kampanjen Rör inte min tågvärd har varnat för att lokförare kan sjukskriva sig eller välja att ta sig själva ur tjänst till följd av att tågvärdarna tas bort. Och det är just det som hänt: 35 lokförare dök inte upp på jobbet i dag.

– Vi lokförare har mått dåligt länge och det här blev kulmen på det, säger Nils Westberg Ahlmark från Rör inte min tågvärd.

MTR bekräftar att personalbristen beror på hög sjukfrånvaro, bland annat bland lokförarna, men säger att det inte gått att förutse.

– Vi har inte vetat i förväg att personal skulle sjukanmäla sig, säger Erik Söderberg, presschef på MTR.

Samtidigt hävdar Nils Westberg Ahlmark att de 35 förarna meddelade redan i går att de inte skulle komma till jobbet.

Facket har larmat om det som nu hänt, varför var ni inte förberedda?

– Vi visste inte om det. Och situationen är den att vi är sårbara oavsett om informationen förmedlas en dag i förväg, eftersom det råder generell lokförarbrist i Sverige, säger Erik Söderberg.

Föraren: Fick inte heller köra tåg med värd

Från och med i morgon, torsdag, kommer läget i pendeltrafiken vara något bättre, eftersom MTR kommer ha anpassat trafikupplägget för att täcka upp för manfallet.

– Då kommer vi ha en reducerad trafik med 17 procent, vilket är bättre än det var i dag. Det kommer pågå till och med måndag den 6 mars. Det kommer köras färre tåg men vara stabilare. Vi vill undvika att ställa in tåg, säger Erik Söderberg.

Men problemen hade inte behövt vara så stora, enligt Nils Westberg Ahlmark. Han hävdar att lokförare som dök upp på jobbet i dag, men vägrade köra utan tågvärd, blev borttagna från alla turer – även de med tågvärd ombord.

– Då har alla tåg plockats bort.

Erik Söderberg på MTR:s presstjänst säger att han inte har fått någon sådan information.

MTR:s presschef Erik Söderberg säger att han inte har någon kännedom om beskedet att 35 lokförare stannade hemma idag.

MTR:s presschef Erik Söderberg säger att han inte har någon kännedom om beskedet att 35 lokförare stannade hemma idag.

Pressbild/Filip Magnusson/Mostphotos

Orsaken till kaoset – MTR: Hade ingen aning

"Kan inte förutse sjukskrivningar" ✔ Lokföraren: MTR plockade bort förare ✔ Då blir det lättare att åka pendeltåg