FÖRSÄKRAR. De allvarliga vårdskadorna minskar, enligt Pelle Gustafson vid Löf. Foto: Mostphotos/Löf

Färre vårdskador anmäldes 2020

För första gången på tio år minskar antalet anmälda vårdskador. "En effekt av neddragningar inom vården under pandemin", säger chefläkare.

  • Publicerad 17:00, 27 feb 2021

Det är fortfarande alldeles för många skador.

För första gången på tio år minskar antalet anmälda vårdskador, både i Region Stockholm och i hela Sverige.

2020 anmäldes 3 774 skador i Stockholm, mot 3 814 året innan. Innan dess ökade de stadigt för varje år.

– Vi tolkar minskningen som en effekt av neddragningarna inom vården under pandemin. Det har varit färre besök och färre behandlingar, och planerad vård inom ortopedi, kirurgi och öron-näsa-hals har skjutits upp, säger Pelle Gustafson, chefläkare vid Löf, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag.

Mindre än hälften får ersättning

Patienter som drabbats av en vårdskada kan anmäla det, och få ersättning. Av de 17 400 anmälningar som gjordes i hela riket under 2020 betalades ersättning ut i 43 procent av fallen, totalt 624 miljoner kronor.

Skador vid ortopedi, tandvård och primärvård är det som oftast anmäls och ersätts.

Ska gå att undvika

För patienten ska få ersättning ska Löf bedöma skadan som "undvikbar". Samtidigt som patienten får ersättning är det ett sätt att göra vården mer säker, genom att visa på vad som gått fel, menar de.

– 2013 stod infektioner för 5,2 procent av skadorna. 2019 var de nere i 3,8 procent. Det kan tyckas som en liten minskning, men om man multiplicerar det med antalet vårdtillfällen så handlar det om tiotusentals färre patienter som skadats, säger Pelle Gustafson.

Säkrare vård

Han menar att vården har blivit säkrare och att de allvarliga skadorna minskar.

Att anmälningarna ökar år från år, förutom 2020, förklarar han med att befolkningen ökar, mer vård utförs och att patienterna är mer medvetna om att de kan anmäla.

– Men det är fortfarande alldeles för många skador. Det finns mer att göra, framför allt inom psykiatrin och barnsjukvården, säger Pelle Gustafson.

Patienterna är försäkrade

Den som drabbas av en skada kan ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

När det gäller den vård som finanseras av regionen finns en patientförsäkring hos Löf.

Löf står för Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, och ägs av regionerna gemensamt.

Försäkringen gäller bara skador och komplikationer som varit möjliga att undvika.

Källa: Löf

Visa merVisa mindre

Pelle Gustafson, Löf Foto: Löf