En av de politiska frågorna som ständigt är aktuella är bostadssituationen i kommunen. Vi ställde därför frågan "Vad vill ni göra åt bostadssituationen?"

Vad lovade styret under valkampanjen?

I de politiska plattform med mål fanns för skola en åttapunktslista. Alliansen ville att det skulle vara enkelt att flytta till kommunen, bygga nya och bygga till. Bland annat nämndes: Förenkla regler och underlätta byggprocesser, utveckla strandpromenaden vid kanalen genom kaféer, aktivitetsytor och andra träffpunkter.

Redan beslutade planer ska genomföras. Därefter försiktig utbyggnadstakt med hänsyn till befintlig bebyggelse. Stadsarkitektkompetens ska finnas i kommunen, betona gestaltningen och de arkitektoniska värdena vid nyproduktion och införa planutskott för detaljplanearbetet.

Vad har den styrande koalitionen hunnit göra sedan valsegern för tre år sedan?

– I Alliansplattformen är vår ambition att underlätta byggprocesser. Centrala regelverk är dock inte lätt att ändra på. Men vi arbetar med att underlätta för våra medborgare. Stadsbyggnadskontoret arbetar med att förenkla processen och att bygglov skall beviljas så skyndsamt som möjligt, skriver Ove Wallin (C), kommunstyrelsens första vice ordförande i ett mejl.

– Många detaljplaner börjar ta form i Ekerö tätort. Fredrikstrand är i stort sett färdigbyggt, Ekerö strand påbörjat, Ekerö centrum har antagits en kravspecifikation för och Tappsund arbetas det med. Träkvista centrum är snart igång och i Stenhamra arbetas det med detaljplan för utbyggnad av bostäder och service. Vi har infört ett planutskott för att ge planarbetet mer utrymme och få en snabbare process, skriver han.

Och vad tycker oppositionen då?

Fredrik Ohls (L), gruppledare:

– Alliansen har behandlat vår motion om ett fördjupat planarbete för södra Färingsö vilket på sikt ger fler bostäder i småhusform som det råder brist på i Storstockholm. Ett nödvändigt helhetsgrepp som gör att vi får behålla den lantliga karaktären på Färingsö och samtidigt utveckla de delar som passar till mycket attraktiva småhus med bland annat trädgårdsstadskaraktär. Vi har genom opinionsarbete fått Alliansen att anställa en stadsarkitekt och göra ett stort omtag med Ekerö centrum.

https://www.mitti.se/nyheter/ett-ar-till-valet-hur-ska-ekero-bli-en-battre-skolkommun/repujo!smph57eIq23hNsRdZGNoA/

https://www.mitti.se/nyheter/ett-ar-till-valet-hur-ska-ekero-bli-en-battre-kommun-att-aldras-i/repujs!U3YVmESrmgzVlZdDQlyTg/

https://www.mitti.se/nyheter/ett-ar-till-valet-hur-ska-ekero-bli-tryggare/repujt!SwSsp2nQ99rKHDRU4c9Chw/

https://www.mitti.se/nyheter/ett-ar-till-val-hur-ska-kommunikation-och-transport-bli-battre-pa-oarna/repuju!QCXRj4yd1m3E2QQ2hPph2g/