En av engelska skolans andra skolbyggnader i länet. Foto: Sacharias Källdén

Engelska skolans Broplaner – kösiffror till domstol

Skolinspektionen avslog friskolejättens planer i Upplands-Bro då elevunderlaget var otydligt. Engelska skolan överklagade beslutet, öppnade köanmälan och har nu skickat in uppdaterade siffror för den planerade skolan i Bro.

  • Publicerad 15:41, 8 sep 2022

I juli avslog Skolinspektionen Engelska skolans ansökan om att starta en skola i Upplands-Bro. I det kommande området Trädgårdsstaden planerar IES för en F-9 skola med plats för 600 elever.

Engelska skolan överklagar avslagsbeslut

Skolinspektionen menade att underlaget som redovisade elevantal var alltför otydligt.

Engelska skolan överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Stockholm. Samtidigt framgick att IES öppnat köanmälan för den planerade skolan i Bro.

Skolinspektionen stoppar tre nya IES-skolor i länet

Nu har man skickat in kösiffror till domstolen och av dessa framgår att 961 intresserade elever har ställt sig i kö för den planerade skolan. Detta motsvarar en beläggning på 160 procent.

Mobil trygghetsturné runt om i Upplands-Bro

Kommunen och polisen lämnar centrum Hela kommunen är lika viktig i det pågående trygghetsarbetet. Det här menar Upplands-Bro kommun och polisen – och ger sig ut på en endagsturné.tisdag 4/10 17:21

Medborgarförslag om vattenleken i Kungsängens centrum

Borde även finnas i Bro: "Skulle vara fantastiskt" På torget i Kungsängens centrum finns det sommartid en fontän som lockar till lek bland kommunens yngre invånare. Nu föreslår en medborgare att en liknande lösning borde etableras i Stjärnparken i...måndag 3/10 17:28