Så här är Spårväg syds sträckning. Foto: Åsa Sommarström/Region Stockholm

Elva spårvagnar ska köra mellan Älvsjö och Flemingsberg

Byggstart för Spårväg syd rycker närmre. Nu planeras inköp av spårvagnar och bygge av en depå vid Vårbykrossen i Huddinge.

  • Publicerad 05:42, 21 okt 2021

Byggstarten närmar sig för Spårväg syd, som ska gå mellan pendeltågsstationerna Älvsjö och Flemingsberg via Segeltorp och Kungens kurva. Tanken är att spårvägen ska stå klar i början av 2030-talet.

Region Stockholm, som ska stå för fordon, depå och depåanslutningar, planerar nu för detta.

Ett tåg var tionde minut

Enligt trafikprognoser för 2030 behövs tiominuterstrafik under högtrafik för att möta efterfrågan. För detta krävs elva spårvagnar samt en depå med uppställning för trafik- och arbetsfordon samt underhåll.

Regionens trafikförvaltning flaggar dock för att det kan behövas tätare trafik och fler fordon, beroende på hur byggandet av nya bostäder utvecklar sig, och om det blir aktuellt att knyta ihop Spårväg syd med Tvärbanan.

Depå vid krossen

Fyra platser för depån har synats, och regionens trafikkontor har kommit fram till att den mest lämpliga är nuvarande Vårbykrossen utmed E4/E20 söder om Kungens kurva.

Den totala investeringsutgiften för fordon och depå är budgeterad till 1,6 miljarder kronor. Spårvagnarna beräknas kostar 796 miljoner och depån 803 miljoner kronor.

Ärendet behandlades i regionens trafiknämnd den 19 oktober.

Här ska spårvagnarna trafikera om cirka tio år. Foto: Region Stockholm

Det här är Spårväg Syd

Spårväg Syd är en drygt 17 kilometer lång ny spårväg som planeras mellan Flemingsberg och Älvsjö via Masmo, Kungens Kurva, Skärholmen, Segeltorp och Fruängen.

Projektet är en del av Sverigeförhandlingen, ett initiativ från regeringen för att bygga höghastighetsjärnväg och få förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i storstäderna.

I april 2017 träffades avtal mellan Huddinge kommun, Stockholms stad, staten och Region Stockholm om att dela på kostnaderna för Spårväg syd med projektstart 2024.

Därefter har man kommit överens om att starta tidigare, och planering och förstudier pågår redan nu. Samråd planeras att hållas under hösten.

Källa: Region Stockholm

Visa merVisa mindre