NYTT? Elsparkcykelföretaget Voi vill bygga om Hornstull. Men stadens trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) är skeptisk. Foto: Pekka Pääkkö/Voi/CFMøller

Elsparkcykelföretaget Voi vill bygga om stan

Hur skulle staden se ut om elsparkcykelföretagen fick bestämma? Det undrade företaget Voi, och tog fram en skiss över hur de skulle vilja rita om Hornstull – fritt från bilar, något som Dagens Nyheter var först med att rapportera om. Men stadens trafikborgarråd är skeptisk.

  • Publicerad 05:15, 22 jul 2021

Arkitektskissen föreställer Hornsgatan i Hornstull. Men alla bilar som vanligen trafikerar Södermalms pulsåder har bytts ut mot elsparkcyklar och körbanorna har gjorts om till gång- och cykelbanor samt körfält för kollektivtrafiken.

Bakom skissen står elsparkcykelföretaget Voi, som låtit ta fram en vision över Hornsgatan med hjälp av arkitektsföretaget CF Møller.

– Vi ser oss själva som en möjliggörare att minska beroendet av bil i städer genom att vara ett komplement till bland annat kollektivtrafik, privatägda cyklar och gång. Samtidigt vill vi vara en pådrivande kraft för utvecklingen genom att inspirera våra användare och samhället i stort om möjligheterna att tänka nytt kring hur våra städer bör utformas, säger Kristina Hunter Nilsson, kommunikationschef på Voi.

FÖRE. Så här ser Hornstull ut i dag... Foto: Voi/CFMøller

EFTER. ... Och så här föreställer sig Voi att stadsdelen skulle kunna se ut i framtiden. Foto: Voi/CFMøller

Voi:s tanke om det nya Hornstull bygger på idéen om 15-minutersstaden, där tanken är att invånare ska kunna uträtta alla sina vardagliga behov inom en kvart med hjälp av kollektivtrafik, cykel eller till fots.

"Kommer nog inte bli av"

Stockholms trafikborgarråd, miljöpartiets Daniel Helldén, har också tagit del av Voi:s skisser, och menar att vad det sysslar med inte egentligen är något nytt.

– De målar upp en delad yta, och det är en trend som funnits i 10–15 år och kan ses i flera städer runt om i världen. Våra sommargågator i Stockholm är snarlika, och nya Malmskillnadsgatan och Brunkebergstorg är exempel som följer samma mönster, säger han.

Och överlag är trenden positiv, menar Helldén, och poängterar att alla förslag för nya, gröna lösningar för staden är positiva.

Han ställer sig däremot lite frågande till om det verkligen skulle gå att genomföra i Hornstull.

– Det finns planer på att Hornstull ska byggas om, men om just den här lösningen lämpar sig där går att diskutera. Hornstull är länken mellan många stadsdelar, och det är många bussar och transporter som måste ta sig igenom där. Så en lösning med delad yta på det där sättet tror jag inte kommer bli av.