Gustavsbergs ridskola läggs ner i sommar om ingen tar över. Ridskolan har 300 ridande elever varje vecka, och 300 barn som står i kö för att få börja rida. 

Madeleine Nunez, vars dotter Esmeralda, 9 år, rider på ridskolan två gånger i veckan, är upprörd och orolig över vad som ska hända om anläggningen stänger.

– Esmeralda är här nästan varje dag, i flera timmar. Även när hon inte ska rida lektion. Det är här hon är efter skolan, säger hon.

Esmeralda Nunez och Nikki Kossek Forssell med ponnyn Milan.

Esmeralda Nunez och Nikki Kossek Forssell med ponnyn Milan.

Johanna Wallén

Lång kö till andra stall

När de fick veta att ridskolan kan komma att läggas ner började hon ringa runt till andra stall i Värmdö och svaret blev att alla har flera års väntetid.

– Vi har ingen egen häst, vad ska vi göra? Ska hon behöva sluta rida?

Gustavsbergs ridskola ligger nära bussar och bostadsområden så det är enkelt för unga personer att ta sig dit själva, enligt Madeleine.

Gry Forssell med familjens ponny Milan. I bakgrunden dottern Nikki.

Gry Forssell med familjens ponny Milan. I bakgrunden dottern Nikki.

Johanna Wallén

Esmeralda berättar om en dag i stallet. Hon sopar stallgången, hjälper till med insläpp, pysslar med hästarna och hänger med kompisar, bland annat.

– Ibland går jag och tittar på lektionerna. Det finns alltid något att göra här, säger hon.

På anläggningen finns totalt 75 hästar, och tränare upp till elitnivå kommer dit regelbundet och håller lektioner.

Esmeralda Nunez är i stallet sex dagar i veckan.

Esmeralda Nunez är i stallet sex dagar i veckan.

Johanna Wallén

Det som lockar allra mest är förstås hästarna, förklarar hon och får medhåll av kompisen Nikki,13 år, som är där lika ofta.

– De är mysiga och sociala och man blir glad av att vara med dem, säger Nikki, som började rida på ridskolan, men numera har egen ponny.

Gry Forssell: Kommunen bör köpa

Hennes mamma råkar vara kända tv- och radioprofilen Gry Forssell, som också har en häst i stallet. Hon menar att stallet fyller en viktig funktion för att motverka psykisk ohälsa bland unga, framförallt tjejer.

Gry Forssell med familjens ponny Milan.

Gry Forssell med familjens ponny Milan.

Johanna Wallén

– Det är allt från att lära sig ta ansvar och få koppla bort allt annat ett tag, till kontakten med hästarna och kompisarna. Stallet är en så viktig plats för så många, säger hon.

En stor grupp föräldrar och barn går nu samman för att försöka rädda kvar ridverksamheten. De hoppas att Värmdö kommun köper alltihop.

– Vi vet att andra sporter också behöver pengar, men hur mycket har de inte redan lagt på konstgräsplaner och nya hallar? Vi hoppas på en dialog med kommunen, och att man kan göra en rimlig värdering av fastigheten, säger Gry.

Föreningen Gustavsbergs ryttarsällskap, som är kopplad till anläggningen, har skickat en skrivelse till Värmdös kommunfullmäktige där de ställer frågan, och vädjar, till att kommunen går in och räddar verksamheten.

Ridskola till salu för 100 miljoner kronor

Gustavsbergs ridskola är till salu, för 100 miljoner kronor. Nu erbjuds kommunen att köpa och driva vidare verksamheten. Om det blir nej kan ridskolan läggas ned.

Värmdö kommun erbjuds att köpa Gustavsbergs ridskola för 100 miljoner kronor. Företaget som driver ridskolan sedan 25 år, Skärgårdens rid- och friskvårdscenter AB, har beslutat att sälja alltihop.

– Vi har tänkt på det här under väldigt lång tid. Vi är inte så unga längre och känner oss ganska slitna om jag ska vara ärlig, därför är det ett bra läge nu att lämna över till någon som vill driva det vidare med ny energi, säger Cecilia Lagin, ägare till Skärgårdens rid- och friskvårdscenter AB.

De har fått flera erbjudanden redan från möjliga köpare, men helst vill de att kommunen köper hela anläggningen och fortsätter driva den som ridskola. I köpet ingår drygt fem hektar mark, stall och ridhus, och 25 ridskolehästar/ponnies, plus en massa utrustning. Ridskolan har 300 ridande elever, och 300 barn som står i kö för att få börja rida.

– Vi är hästmänniskor och värnar om ridsporten, för oss vore det fantastiskt om kommunen kunde ta över och driva verksamheten vidare, säger Cecilia Lagin.

Om fastigheten säljs till någon annan riskerar ridskoleverksamheten att läggas ned, enligt Cecilia Lagin, eftersom de själva har bestämt sig för att inte driva det längre.

Om det finns några andra, bland de som lagt bud på fastigheten, som vill ta över ridskolan vill Cecilia inte säga.

– Inget är klart ännu, så ingen vet var det här landar. Vi tar en månad i taget och ser vad som händer.

Är kommunen intresserad av att köpa ridskolan?

– Det är en fråga som man inte kan svara snabbt på. Det ska vägas mot de befintliga verksamhetslokaler och idrottsanläggningar som vi planerar att investera i. Området är villkorat för ridverksamhet så en eventuell ny ägare skulle inte kunna göra annat med verksamheten. Dessutom har vi säkrat området som natur- och rekreationsområde i översiktsplanen som sträcker sig till 2035, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

De nuvarande ägarna kan tänka sig att stanna i två år för att fasa över verksamheten på en eventuell ny ägare.

https://www.mitti.se/nyheter/kommunen-uppmanas-att-kopa-ridskolans-mark/repvek!LdpRZUWAkwHECriuQ57A6Q/

Gustavsbergs ridskola

Ägs och drivs av: Skärgårdens rid- och friskvårdscenter AB sedan 1997. De har hagar, två stall, två ridhus, varav ett med cafeteria, och en ridbana. Anläggningen byggdes 1985.

Antal hästar: 25 lektionshästar/ponnies, 12 som tillhör ridgymnasiet och cirka 35 inackorderade privathästar.

Antal ridande elever: 300. Till stallet hör föreningen Gustavsbergs Ryttarsällskap, GuRS.

Sedan 2016 finns där också Mälardalens ridgymnasium som hyr in sig med hästar, elever och personal.

Kommunen uppmanas att köpa ridskolans mark

Låt kommunen köpa hela fastigheten där Gustavsbergs ridskola ligger! Eller...? Ett annorlunda upprop har lett till diskussion bland Värmdös hästfolk, och politiker.

Upprinnelsen till det hela är ett brev som skickats till alla partier i kommunen från nätverket Vision häst Värmdö, där Värmdö kommun uppmanas att köpa hela fastigheten där Gustavsbergs ridskola ligger idag.

Det rör sig om sex hektar mark, stall och ridhus som ligger mellan Gustavsbergs hamn och Ekobackens företagsområde.

Orsaken är att det finns planer på att stycka av och sälja en del av fastigheten och göra till företagsområde. Om kommunen köper marken och byggnaderna säkerställs ridverksamheten för framtiden, menar nätverket, och avstyckningen stoppas.

Ojämnt och stenigt

Det är bara ett krux, ägare till marken Gustavsberg 1:188 är företaget som driver ridskolan, Skärgårdens rid- och friskvårdscenter AB. Det är alltså ridskolan själva som vill stycka av och sälja mark.  

Cecilia Lagin, som äger ridskoleföretaget, säger att de behöver pengarna att investera i verksamheten och att de skulle klara sig bra även utan den biten mark.

– Det gör varken från eller till, det är ingen bra hagmiljö för hästarna just där, ojämnt och stenigt, så för vår del gör det inget om den säljs. Vi klarar oss med den mark vi har, säger hon.

Tomten som i så fall styckas av är 7 000 kvadratmeter stor.

Eva Bergström från Vision häst, vems röst driver ni här?

– Alla barn och unga som vill rida på ridskola och även i framtiden kunna ta sig själva till ett stall som ligger centralt. Utan att behöva bli skjutsade med bil. Gustavsbergs ridskola är den ridskola i kommunen som ligger bäst till så sett. Det här skulle vara ett sätt att säkra ridskolans framtid.

Hon menar att ridskolan redan nu har begränsade ytor och att då ta bort ytterligare mark skulle äventyra verksamheten.

Uppropet har inte kommunicerats med Cecilia Lagin, men Eva Bergström menar att nätverkets enda ambition är att säkra ridskolans fortlevnad.

– Vi vänder oss enbart till kommunen och anser att de ska agera på annat sätt än vad de planerat, säger hon.

Glasmästare flyttar in

Till saken hör att Gustavsbergs glasmästeri äger fastigheten ihop med Skärgårdens rid- och friskvårdscenter och tvingades flytta från platsen där de låg tidigare för att det ska byggas bostäder där.

– Så det är inte mer än rätt att de får starta en ny verksamhet på en tomt de dessutom är delägare i, säger Cecilia Lagin och förklarar att glasmästeriet i så fall skulle köpa ut ridskoleföretaget från den styckade delen.

Hur ser du på om kommunen köper hela fastigheten av er?

– I praktiken innebär ju det att kommunen då kan välja fritt vem som ska driva ridskola där. Det skulle alltså i förlängningen kunna leda till att vi inte får vara kvar, säger Cecilia Lagin.  

Uppropet har lett till många reaktioner – mest hejarop – och långa svarstrådar på Visions hästs Facebooksida, som har cirka 2 800 medlemmar.

Deshira Flankör (M), ordförande i kommunstyrelsen, säger dock nej.

– Det skulle innebära en fruktansvärd maktutövning mot enskild som vi som parti inte kan stå bakom. Aktuellt planområde är under beredningsprocess och vi ser inte att det står i kontrast till ridsporten i området.

Detaljplanen för den avstyckade tomten beräknas komma upp för beslut i början av nästa år.

Det skulle innebära en fruktansvärd maktutövning.

Gustavsbergs ridskola

Ägs och drivs av: Skärgårdens rid- och friskvårdscenter AB sedan 1997. De har hagar, två stall, två ridhus och en ridbana.

Antal hästar: 23 lektionshästar/ponnies, 11 som tillhör ridgymnasiet och cirka 35 inackorderade privathästar.

Antal ridande elever: 300. Till stallet hör Gustavsbergs Ryttarsällskap, GuRS.

Sedan 2016 finns där också Mälardalens ridgymnasium som hyr in sig med hästar, elever och personal.

Nej till utbyggd ridskola trots långa köer

Det är stort tryck på ridskoleplatser i Värmdö därför har kommunen utrett om det går att bygga ut Värmdö ridklubb. Men nu har planerna stoppats.

I en utredning från 2019, som gjordes av kultur- och fritidsnämnden, framgår att det kommer att behövas en och en halv ridskola till i Värmdö till år 2030 för att möta efterfrågan på ridplatser och förväntad befolkningsökning.

Idag är det kö till de ridskolor som finns och slutsatsen i utredningen var att den anläggning som har möjlighet att bygga ut är Värmdö ridklubb på Södra Evlinge gård.

400 i kö

Det som i så fall skulle behövas är ett ridhus till, nya omklädningsrum och en utbyggnad av stallet, konstaterade man. En förstudie gjordes under förra året, där man skissade på hur ridskolan skulle kunna byggas ut och vad det skulle kosta.

– Vi erbjöd oss att fördubbla vår verksamhet, men för att kunna göra det behöver vi utöka anläggningen. Folk hör av sig i stort sett varje dag som vill börja rida, men vi måste tyvärr säga nej för vi har inte plats. Vi har drygt 400 i kö just nu, säger Åsa Lindblom, ordförande i Värmdö ridklubb.

Nu har det visat sig att hela projektet har lagts på is, det finns inga planer på några utbyggnationer på Värmdö ridklubb.

– Det är ett missförstånd, det har aldrig funnits något beslut om någon satsning på ridskolorna. Den utredning som gjordes är ett underlag för oss om vi i framtiden vill utveckla ridverksamheten i Värmdö. Vi vet att det finns ett behov, precis som i många andra sporter. Det visar både utredningar och verkligheten, med många i kö och vi vill gärna möta det här behovet. Men just nu finns inga planer på några sådana satsningar, säger Jasmin Farid, (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, och tillägger att de nyligen medverkade till att ridskolan vid Lemshaga kan drivas vidare.

Fråga till politikerna

På Värmdö ridklubb tas beskedet emot med besvikelse.

– Vi har tolkat det som att ett beslut om genomförande var på gång. Kommunen har lagt ned mycket tid och pengar på att utreda det här, därför blir man förvånad och frustrerad över att det verkar ha tagit stopp, säger Åsa Lindblom.

– Jag var med på flera möten med konsulter och kommunanställda för att diskutera olika alternativ, och vi har kommunicerat det här utåt till våra medlemmar, eftersom vi uppfattade det som att det var på gång en lösning för fler ridande, tillägger hon.

Eva Bergström, projektledare i nätverket Vision Häst Värmdö, är förvånad över beskedet.

– Det är väldigt tråkigt. Det har lagts ner så mycket arbete och pengar på det här redan och förväntningarna är så stora. Utredningar visar att det sedan länge finns stort behov av fler ridskoleplatser i Värmdö, säger hon.

Förra veckan skickade Värmdö ridklubb ett brev till alla politiker i kultur- och fritidsnämnden där de undrar varför inget händer.

– Nu jobbar vi för att det här tas upp i budgeten till 2022 istället, så att det kan bli av så snart som möjligt, säger Åsa.  

https://www.mitti.se/nyheter/de-vill-ha-en-ny-arena-for-hastar-pa-varmdo/reptlc!s9micfMismxecXj97ZC9PA/

Värmdö ridklubb

Ideell förening som driver ridskola och inackorderingsstall för privathästar. De har ca 400 medlemmar och 28 hästar i verksamheten, samt ett privatstall med 26 hästar.

Förstudien som gjordes 2020 föreslår:

Ett ridhus till

Om- och tillbyggnad av ridskolestallet

Nya omklädningsrum, teorisal och personalutrymmen

Nytt underlag och belysning på utebanan

Ny gödselhantering

Total kostnad cirka 18 mijoner kronor.

Politikerna positiva till en ridskola i Gustavsberg

Behåll ridskolan i Gustavsberg och bygg ut Värmdö ridklubb. Det säger politiker från flera partier i en enkät som nätverket Vision häst Värmdö har gjort.

De flesta partierna i Värmdö vill att ridskolan i Gustavsberg ska finnas kvar. Det visar en enkät som gjorts av nätverket Vision häst Värmdö. Men i vilken form är inte klart.

Mitt i Värmdö berättade i våras att Gustavsbergs ridskola är till salu för 100 miljoner kronor. Nu säger Centerpartiet i Värmdö att de kan tänka sig att köpa fastigheten.

– Vi vill göra en oberoende värdering av mark och byggnader, sedan får vi se. Det krävs ju ett politiskt beslut om det. Men det är inget måste att köpa fastigheten, huvudsaken är att ridskolan blir kvar, i någon form, säger Kristina Lång (C), kommunalråd i Värmdö kommun.

Vänsterpartiet är det enda parti som svarar ett rakt "ja" på frågan om att köpa fastigheten.

Flera hundra i kö

En annan fråga handlade om Värmdö ridklubb på Värmdölandet, där fastighet och byggnader redan ägs av kommunen. Där har en förstudie gjorts år 2020 med syfte att utveckla och bygga ut anläggningen, men sedan dess har inget hänt. Där svarar alla partier i enkäten att de kan tänka sig att gå vidare med planerna.

– Det är väldigt roligt att höra! Jag hoppas att de kan enas och gå vidare med ett förslag som alla tror på. Vi har flera hundra barn i kö och bygger vi ut skulle vi kunna fördubbla verksamheten på sikt, säger Åsa Lindblom, ordförande i Värmdö ridklubb.

Det finns sex ridskolor i Värmdö, ändå står totalt cirka 500 personer i kö för att få börja rida, de allra flesta är under 18 år. Det här är en anledning till att Gustavsbergs ridskola bör räddas kvar, menar Eva Bergström, koordinator för Vision häst Värmdö.

I samband med det skulle man kunna utöka med fler ridskoleplatser på Gustavsbergs ridskola, menar hon.

Fördela pengarna rätt

Både Värmdö ridklubb och Gustavsbergs ridskola behövs, och alla de andra ridskolorna, enligt Eva.

– De fyller olika funktioner och ligger på helt olika platser i kommunen. Ridskolan i Gustavsberg har ett jättebra läge, centralt nära bussar och bostäder, tillgängligt för alla.

De svarande partierna är ense om att ridsporten och hästföretagandet i kommunen är viktigt och bör utvecklas.

– Positivt är också att de vill bli bättre på att fördela satsningar inom idrott och fritid mer jämställt, mellan könen. En stor del av de som håller på med hästar är tjejer, och många ridskolor där de vistas är i behov av upprustning, säger Eva Bergström.

– Ridsporten behöver lyftas i flera avseenden. Med till exempel ridvägar, en tränings- och tävlingsarena och flera ridhus, tillägger hon.

https://www.mitti.se/nyheter/nej-till-utbyggd-ridskola-trots-langa-koer/repuaC!slJBGEyThd@B7cDDDdo0yQ/

https://www.mitti.se/nyheter/ridskola-till-salu-for-100-miljoner-kronor/repvfu!@8hRFLEtjQM4sET7ERCKwg/

https://www.mitti.se/nyheter/de-vill-ha-en-ny-arena-for-hastar-pa-varmdo/reptlc!s9micfMismxecXj97ZC9PA/

Ridskolor i Värmdö

I Värmdö finns mer än 800 hästar, cirka 90 hästhållningar (stall/lösdrift) och sex ridskolor.

Ridskolor:

Gustavsbergs ridskola (Skärgårdens rid- och friskvårdscenter AB), Gustavsberg.

Värmdö ridklubb, Evlinge.

Stockholms ponnystall, Lemshaga Ingarö.

Stall Nysved, norra Värmdö.

Stall Skaft, Vindö.

Stall Siggesta, norra Värmdö.

Vision Häst Värmdö

Ideellt nätverk som startades 2005 för att samla Värmdös hästägare, hästföretagare och andra hästintresserade. Deras grupp på Facebook har 2 800 medlemmar.

Nätverket är bollplank åt kommunen i detaljplanearbeten med mera.

2013 bildade de föreningen Värmdö Hästvägar för att underlätta för ryttare och motverka konflikter med markägare och andra som rör sig i naturen. Det har resulterat i tio ridstigar runt om i kommunen.

Partierna fick 13 frågor om hästlivet i Värmdö, de här svarade: MP, S, V, C, L, M och Mitt parti Värmdö.