Upprinnelsen till det hela är ett brev som skickats till alla partier i kommunen från nätverket Vision häst Värmdö, där Värmdö kommun uppmanas att köpa hela fastigheten där Gustavsbergs ridskola ligger idag.

Det rör sig om sex hektar mark, stall och ridhus som ligger mellan Gustavsbergs hamn och Ekobackens företagsområde.

Orsaken är att det finns planer på att stycka av och sälja en del av fastigheten och göra till företagsområde. Om kommunen köper marken och byggnaderna säkerställs ridverksamheten för framtiden, menar nätverket, och avstyckningen stoppas.

Ojämnt och stenigt

Det är bara ett krux, ägare till marken Gustavsberg 1:188 är företaget som driver ridskolan, Skärgårdens rid- och friskvårdscenter AB. Det är alltså ridskolan själva som vill stycka av och sälja mark.  

Cecilia Lagin, som äger ridskoleföretaget, säger att de behöver pengarna att investera i verksamheten och att de skulle klara sig bra även utan den biten mark.

– Det gör varken från eller till, det är ingen bra hagmiljö för hästarna just där, ojämnt och stenigt, så för vår del gör det inget om den säljs. Vi klarar oss med den mark vi har, säger hon.

Tomten som i så fall styckas av är 7 000 kvadratmeter stor.

Eva Bergström från Vision häst, vems röst driver ni här?

– Alla barn och unga som vill rida på ridskola och även i framtiden kunna ta sig själva till ett stall som ligger centralt. Utan att behöva bli skjutsade med bil. Gustavsbergs ridskola är den ridskola i kommunen som ligger bäst till så sett. Det här skulle vara ett sätt att säkra ridskolans framtid.

Hon menar att ridskolan redan nu har begränsade ytor och att då ta bort ytterligare mark skulle äventyra verksamheten.

Uppropet har inte kommunicerats med Cecilia Lagin, men Eva Bergström menar att nätverkets enda ambition är att säkra ridskolans fortlevnad.

– Vi vänder oss enbart till kommunen och anser att de ska agera på annat sätt än vad de planerat, säger hon.

Glasmästare flyttar in

Till saken hör att Gustavsbergs glasmästeri äger fastigheten ihop med Skärgårdens rid- och friskvårdscenter och tvingades flytta från platsen där de låg tidigare för att det ska byggas bostäder där.

– Så det är inte mer än rätt att de får starta en ny verksamhet på en tomt de dessutom är delägare i, säger Cecilia Lagin och förklarar att glasmästeriet i så fall skulle köpa ut ridskoleföretaget från den styckade delen.

Hur ser du på om kommunen köper hela fastigheten av er?

– I praktiken innebär ju det att kommunen då kan välja fritt vem som ska driva ridskola där. Det skulle alltså i förlängningen kunna leda till att vi inte får vara kvar, säger Cecilia Lagin.  

Uppropet har lett till många reaktioner – mest hejarop – och långa svarstrådar på Visions hästs Facebooksida, som har cirka 2 800 medlemmar.

Deshira Flankör (M), ordförande i kommunstyrelsen, säger dock nej.

– Det skulle innebära en fruktansvärd maktutövning mot enskild som vi som parti inte kan stå bakom. Aktuellt planområde är under beredningsprocess och vi ser inte att det står i kontrast till ridsporten i området.

Detaljplanen för den avstyckade tomten beräknas komma upp för beslut i början av nästa år.