Värmdö kommun erbjuds att köpa Gustavsbergs ridskola för 100 miljoner kronor. Företaget som driver ridskolan sedan 25 år, Skärgårdens rid- och friskvårdscenter AB, har beslutat att sälja alltihop.

– Vi har tänkt på det här under väldigt lång tid. Vi är inte så unga längre och känner oss ganska slitna om jag ska vara ärlig, därför är det ett bra läge nu att lämna över till någon som vill driva det vidare med ny energi, säger Cecilia Lagin, ägare till Skärgårdens rid- och friskvårdscenter AB.

De har fått flera erbjudanden redan från möjliga köpare, men helst vill de att kommunen köper hela anläggningen och fortsätter driva den som ridskola. I köpet ingår drygt fem hektar mark, stall och ridhus, och 25 ridskolehästar/ponnies, plus en massa utrustning. Ridskolan har 300 ridande elever, och 300 barn som står i kö för att få börja rida.

– Vi är hästmänniskor och värnar om ridsporten, för oss vore det fantastiskt om kommunen kunde ta över och driva verksamheten vidare, säger Cecilia Lagin.

Om fastigheten säljs till någon annan riskerar ridskoleverksamheten att läggas ned, enligt Cecilia Lagin, eftersom de själva har bestämt sig för att inte driva det längre.

Om det finns några andra, bland de som lagt bud på fastigheten, som vill ta över ridskolan vill Cecilia inte säga.

– Inget är klart ännu, så ingen vet var det här landar. Vi tar en månad i taget och ser vad som händer.

Är kommunen intresserad av att köpa ridskolan?

– Det är en fråga som man inte kan svara snabbt på. Det ska vägas mot de befintliga verksamhetslokaler och idrottsanläggningar som vi planerar att investera i. Området är villkorat för ridverksamhet så en eventuell ny ägare skulle inte kunna göra annat med verksamheten. Dessutom har vi säkrat området som natur- och rekreationsområde i översiktsplanen som sträcker sig till 2035, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

De nuvarande ägarna kan tänka sig att stanna i två år för att fasa över verksamheten på en eventuell ny ägare.

https://www.mitti.se/nyheter/kommunen-uppmanas-att-kopa-ridskolans-mark/repvek!LdpRZUWAkwHECriuQ57A6Q/