– Vi har lagt ett erbjudande som gäller hästarna och utrustningen och allt som ingår för att driva verksamheten vidare. Men vi kan inte köpa fastigheten, säger Gunnar Larsson, som äger Hamre ridskola i Västerås och Mälardalens ridgymnasium.

De har 43 års erfarenhet av att driva ridskola, med runt 600 ridande elever varje vecka i Västerås. Planen är i så fall att fördubbla antalet ridskoleplatser i Gustavsberg.

– Vi skulle i så fall växla upp och ha betydligt fler ridskolehästar och lektioner, säger han.

Attraktivt läge

Gustavsbergs ridskola ligger centralt, i en växande hästtät kommun, enligt Gunnar Larsson, och granne med Nacka som också växer fort.  

– Ur vårt perspektiv är det en väldigt bra plats att driva ridskola på, säger han.

Cecilia Lagin, delägare till Gustavsbergs ridskola.

Cecilia Lagin, delägare till Gustavsbergs ridskola.

Anna-Karin Nylander, som driver Gustavsbergs ridskola ihop med Cissi Lagin, ser helst att Värmdö kommun köper fastigheten. De har haft en dialog med kommunen de senaste 15 åren om detta, menar hon.

– Så det här kommer inte som en överraskning för dem, säger hon.

Priset: 100 miljoner kronor

I köpet ingår drygt fem hektar mark, två stall och två ridhus.

– Vi har byggt upp en fungerande verksamhet under 25 år, så det vore en enorm sorg om vi tvingas lägga ner alltihop, tillägger hon.

Enligt Anna-Karin finns flera intressenter som vill ta över driften av ridskolan, men ingen som vill köpa hela fastigheten.

Kommunen har erbjudits att köpa fastigheten för 100 miljoner kronor och ärendet bereds nu av förvaltningen, enligt Carl Kangas (S), kommunstyrelsens ordförande. Därför finns inget klart svar att ge ännu.

– Vi är angelägna om att ha en fortsatt bra dialog med berörda föreningar och vi vill säkerställa en ridskoleverksamhet även framöver, säger Kangas.