Skytteholmsskolan. Mellan- och högstadiet på Skytteholmsskolan kommer att finnas kvar. Foto: Kristina G Eriksson

Domstolsbeslut: Högstadiet på Skytteholmsskolan blir kvar

Mellan- och högstadiet på Skytteholmsskolan kommer inte att läggas ner. Det meddelar förvaltningsrätten i en ny dom. Domen hänvisar bland annat till barnkonventionen och menar att den inte följts i Solna kommuns beslut.

  • Publicerad 11:10, 6 jul 2021

Ett överskott av skolplatser och tomma skolbänkar låg bakom det blågröna styrets beslut att göra om Skytteholmsskolan till en F-3 skola och flytta mellan- och högsstadieeleverna till andra skolor i kommunen.

Mellan- och högstadiet läggs ned på Skytteholmsskolan

Men i en historisk dom från förvaltningsrätten har nu beslutet upphävts.

Historisk dom

Förvaltningsrätten hänvisar till att beslutet om att stänga mellan- och högstadiet strider mot barnkonventionen och att barnens bästa inte har beaktats i kommunens beslut.

Domen är den första i Sverige som upphäver en skolnedläggning för att den strider mot barnkonventionen.

– Domen är jätteviktig för den visar att man inte kan kringgå barnens bästa. Beslutet kommer ha stor betydelse för skolor i hela Sverige, säger oppositionens Eva Eriksson (S).

Även Marianne Damström Gereben (L), ordförande i skolnämnden, ser positivt på domen och menar att det ger ett ramverk kring barnkonventionen som lag, något som är ganska nytt.

– Det finns ju ingen högre praxis runt hur detta ska tillämpas så det är jättebra att det prövas i en högre instans.

Kommer ni överklaga domen?

– Det finns en tanke på att överklaga men först behöver vi se mer exakt vad det står i domen, säger Marianne Damström Gereben (L).

Marianne Damström Gereben (L), ordförande i skolnämnden och Eva Eriksson (S), skolpolitisk talesperson. Foto: Leif Oldenburg/Arkiv

Det är enligt Marianne Damström Gereben oklart vad som konkret kommer ske för eleverna om förvaltningsrättens dom står kvar. Men eleverna på Skytteholmsskolan kommer att börja höstterminen utifrån den planerade omorganisationen eftersom beslutet i praktiken redan är verkställt.

Omorganisationen innebär att de yngre eleverna kommer att flytta in på Råsundaskolan och de äldre till relativt nyöppnade Råsunda centralskola.

– Eleverna har fått sina skolplaceringar och personal har fått sina tjänsteplaceringar redan. Får vi inte prövning på överklagan får vi ta ställning till det då men vi kommer att titta på barnens bästa.

Eva Eriksson (S) är inte så positiv till en framtida överklagan. Skulle domen överklagas kommer hon vilja kalla in ett extra nämndsammanträde.

– Detta är inte ett ordförandebeslut utan det är ett så viktigt ämne att hela nämnden ska vara med och besluta i det, menar hon.

Chock efter besked om nedläggning på Skytteholm

Även mellanstadiet på Granbackaskolan omfattas av förvaltningsrättens domstolsbeslut att inte läggas ned.

Solna stad meddelade på onsdagen att de kommer att överklaga förvaltningsrättens dom.