Nu och förr. Till höger syns ett tidigare förslag från 2016. Till vänster det rejält sänkta förslaget som nu fått tummen upp. Foto: Illustration: Manuelle Gautrand Architecture

Domstol upphäver kritiserade planer för Trygg Hansa-kvarteret

Mark- och miljödomstolen har upphävt de spektakulära, och kritiserade, planerna att bygga på Trygg Hansa-kvarteret. Men sista ordet är inte sagt.

  • Publicerad 14:13, 28 jan 2021

Trygg Hansa-kvarteret har förändrats den senaste tiden, med bland annat en nytt underjordiskt köpcentrum och restauranger som tagit plats i paviljongen i korsningen Scheelegatan/Fleminggatan.

Nu förändras Fleminggatan, eller?

Men den stora omdaningen planerades på toppen, i form av en spektakulär påbyggnad på 2-3 våningar med plats för mer kontor och även restaurang. Frågan om att bygga om och till i kvarteret har stötts och blötts i många år men till slut så antog stadsbyggnadsnämnden ett fjärde förslag 2018.

Men även de planerna mötte stor kritik och överklagades av både närboende och intresseorganisationer.

Grannar vill stoppa nya Trygg Hansa-huset

Efter många turer har nu Mark- och miljödomstolen upphävt detaljplanen.

Enligt domstolen har staden gjort de utredningar som krävts och meddelat berörda parter. Men stadsbyggnadsnämnden var inte behöriga att ta beslut själva, enligt domstolen, eftersom "detaljplanen är av såväl principiell beskaffenhet som av stor vikt" skriver de i domen som även vunnit laga kraft.

Ilskan mot nya huset: "Som ett rymdskepp från Independence Day"

Omdebatterat. Trygg Hansa-huset så som det ser ut i det senaste reviderade förslaget. Foto: Illustration: Manuelle Gautrand Architecture

"Av planhandlingarna framgår att påbyggnaden kommer att ha en tydlig påverkan på stadsbilden och vara synlig från många håll i staden. Domstolen bedömer därför att detaljplanen får anses vara av intresse för en bredare allmänhet och därmed av större vikt".

Frågan skulle alltså ha passerat även Kommunfullmäktige. Och det är stadens nya plan. Detaljplanen, utan ändringar, är på nytt uppe för godkännande i stadsbyggnadsnämnden den 5 februari. Sedan ska den skickas vidare för antagande i kommunfullmäktige.

Slut på röran? Inte riktigt. För även om detaljplanen skulle vinna laga kraft är det långt ifrån säkert att det blir någon påbyggnad. För påbyggnadsplanerna startades av de tidigare ägarna till fastigheterna i kvarteret, SEB Trygg Liv och Areim. De har sedan dess sålt till Folksam och NCAP och där har företrädare för de senare tidigare uttryckt en skepsis kring att förverkliga påbyggnaden.

Mitt i Kungsholmen söker fastighetsägarna på nytt...