Kräver omtag. Håkan Serden, Hans Hellström och Björn Begner tycker att staden kör över invånarna i Spånga när det byggs en gång- och cykelbana tvärs över stationsområdet i stället för att först planera hur en ny bussterminal ska se ut. Foto: Claudio Britos

De protesterar mot stationsplanerna

De ser fridfulla ut. Men de är upprörda. De talar om stoppade förslag, utebliven information och toppstyrning. Nu vänder de sig direkt till stadens makthavare. Men där möts de av kalla handen.

  • Publicerad 07:00, 19 jun 2021

Besluten hade blivit bättre om de lyssnat på oss

Några Spångabor försöker att stoppa byggplaner på och vid stationsområdet i Spånga. Det gäller en ny gång- och cykelbana och ett nytt bostadshus i en korsning, se faktaruta.

– Det finns ett missnöje med stadsbyggnationen, det har varit begränsat med samråd. Det har lett till att tjänstemän och politiker som sitter inne i stan har fått totalt genomslag med sina synpunkter, säger Håkan Serdén, en av Spångaborna.

Ifrågasätter

Innan staden ens börjar tänka på cykelbana och bostadshus borde staden först tänka på helheten, tycker Spångaborna: Var ska busshållplatserna ligga? Och var ska övrig biltrafik gå?

Känner ni er överkörda?

– Det är det många som gör, säger Hans Hellström, en av dem som engagerat sig.

– Besluten hade blivit bättre om de lyssnat på oss, de som tar fram planerna sitter inne i stan utan närmare kännedom om platsen, säger Håkan Serdén.

Som tjänsteman i SL deltog Hans Hellström på 80-talet i arbetet med att ta fram ett förslag hur stationsområdet kunde byggas om. Redan då ansågs stationsområdet vara trångt och slitet.

En ombyggnad visade sig omöjlig, stationsområdets yta var för liten för att uppnå önskad effekt.

– Dubbelbussarna behöver större utrymme, säger Hellström.

Egna förslag

Spångaborna har i stället egna förslag på hur en ombyggnad kunde se ut. Cykelbanan kan byggas på gator längre söderut, bussarnas hållplatser kan flyttas till den del av stationsområdet där gång- och cykelbanan planeras, biltrafiken kan flyttas närmare spåren.

I en skriftlig kommentar avvisar trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) idén att stoppa gång- och cykelbanan:

"Att bygga om stationsområdet är en större fråga som omfattar åtgärder även från Region Stockholm och Trafikverket. Ett sådant projekt skulle ligga längre fram i tiden, och bedömningen är att varken nybyggnationen eller cykelbanan skulle omöjliggöra detta."

Hänvisar till Helldén

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Joakim Larsson (M), svarar i mejl att Helldéns svar "får stå för den grönblå majoritetens ståndpunkt i det här läget".

– Vi är inte emot allt, vi välkomnar förändring. Men den trånga trafikfarliga bussterminalen måste byggas om för att klara av att ta emot fler resenärer, säger Håkan Serdén.

Cykelbanan ett politiskt krav

Vid den senaste utredningen av Spånga stationsområde var en ny cykelbana ett politiskt krav.

Politikerna vill ge "hållbara färdsätt" större plats.

I stadens cykelplan pekas Spånga stationsväg ut som ett viktigt regionalt cykelpendlingsstråk, nära pendeltåg och en knutpunkt för kollektivtrafik.

SL har en "pågående dialog" med staden om Spånga station och bussterminalen. Inga beslut finns men SL uppger att bolaget "arbetar" med frågan.

Källa: Stockholms stads trafikkontor, SL

Visa merVisa mindre

Byggen på gång

Den dubbelriktade gång- och cykelbanan på Spånga stationsväg skulle ha ha börjat byggas under försommaren, men upphandlingen har överklagats.

Gång- och cykelbanan är tänkt att bli dubbelriktad och beräknas kosta 30 miljoner kronor.

I korsningen Spånga stationsväg-Värsta allé planeras bostadshus med cirka 150 lägenheter. Ett höghus om tolv våningar är på förslag. Byggstart tidigast 2022.

Källa: Stockholms stads trafikkontor, exploateringskontoret

Visa merVisa mindre