Den psykiatriska vården för vuxna i Region Stockholm är ett lapptäcke av olika vårdgivare, privata såväl som regiondrivna, med olika avtal och ansvarsområden.

Nu ska vården renodlas. Syftet är en mer rättvist fördelad vård över länet och ökad kostnadskontroll.

Den specialiserade öppna vuxenpsykiatrin delas in i tio geografiska områden, och tanken är att samverkan med socialtjänst och omsorg ska underlättas.

Kritik

Men för patienterna kan det upplevas som hela havet stormar, och beslutet får hård kritik från brukarorganisationer.

När förslaget var uppe i hälso- och sjukvårdsnämnden häromveckan demonstrerade de utanför Landstingshuset.

– Vi befarar längre väntetider och sämre tillgänglighet, säger Åsa Konradsson Geuken, ordförande för Schizofreniförbundet.

Hon förstår syftet med förändringarna, men efterlyser en analys av konsekvenser och risker, samt att brukarföreningarna hörs innan beslut.

– För de här sårbara patienterna tar det tid att bygga upp kontakter, och vid förändringar är det risk att de tappar förtroendet för vården, säger hon.

Men beslutet är fattat, och kan börja införas 2025.

Mer i egen regi

Det innebär även att vården för dem som behöver läggas in på sjukhus enbart kommer att bedrivas i regionens regi. Fördelen med detta är att om inneliggande patienter behöver tvångsvård så behöver de inte flyttas.

Aleris vårdplatser på Danderyds sjukhus och Capios platser på Jakobsbergs sjukhus försvinner, totalt 52 stycken. Besparingen ska användas till att utveckla en mer intensiv öppenvård, enligt beslutet.

Utöver det avvecklas vårdgivarna Weminds och Capios särskilda vård "Ångest och depression" samt Capios och Aleris vård för migranter med trauma- och stressrelaterade problem. Patienterna bedöms kunna tas omhand av vuxenpsykiatrin där de bor.

Tryggt

Sandra Ivanovic Rubin (MP) är ordförande i psykiatriutskottet. Hon menar att övergångarna kommer att genomföras på ett tryggt sätt:

– Patienterna kommer att erbjudas vård hos den vårdgivare som har det geografiska ansvaret där de bor, men de kan naturligtvis välja att få vård i ett annat område, säger hon. 

Hon säger också att dialogmöten hållits med psykiatrins brukarråd under utredningens gång, liksom med vårdgivarna, privata såväl som egenägda.

När det gäller beroendevården ska den bedrivas i regionens regi vid Beroendecentrum, förutom för Nacka, Värmdö och Södermalm som ska upphandlas av annan vårdgivare.