Den 11 oktober är det invigning av tunnelkonsten. När vi går in i en av tunnlarna under Byälvsvägen för att se Kickis konst bli mosaik håller hon plötsligt en stor bruten gren i handen. Som om det inte vore nog med ett liv som kantats av drogproblem, hemlöshet och andra nitar blev hon också påkörd av en smitare. Grenen ger stöd till en kropp som smärtar av artros och flera skadade ryggkotor.

– Den är bra. Och i Nackareservatet går det att hitta massor av dem, påpekar Kicki finurligt.

Kajsa och Kicki har följt arbetet där projektanställda ungdomar skalat upp deras mönster i tunnlarna. "De är jätteduktiga" säger de.

Kajsa och Kicki har följt arbetet där projektanställda ungdomar skalat upp deras mönster i tunnlarna. "De är jätteduktiga" säger de.

Anders Björklund

"Får chansen"

I flera år har Kicki Gustavsson Tjernell och Kajsa Anttila jobbat med konst på olika sätt. Efter en lyckad utställning av screentryck på Skarpnäcks kulturhus för tre år sedan ville deras handledare Karl-Johan Englund ta Kickis och Kajsas skapande vidare.

– Jag sa "Nu ska vi göra offentlig utsmyckning", berättar Karl-Johan och får vägen mot tunnlarna som inbegrep kommunala beslut och en budget på en miljon kronor för bland annat material och projektanställda ungdomar att låta enklare och kortare än den nog i själva verket var.

Bagisbon Elvy Nyberg vid arbetsbordet. Bakom hennes syns en av Kickis elefanter och Skarpnäcksbon Toni Kanberg sätta fast mosaik.

Bagisbon Elvy Nyberg vid arbetsbordet. Bakom hennes syns en av Kickis elefanter och Skarpnäcksbon Toni Kanberg sätta fast mosaik.

Anders Björklund

Karl-Johan som utbildats konstnärligt vid Beckmans ser projektet som ett slags demokratiskt inslag i den offentliga konsten där uppdragen ofta tillfaller skolade, etablerade konstnärer.

– Det känns bra att utsatta människor som kan göra intressanta saker men som lever i samhällets marginaler och sällan blir lyssnade på får chansen att göra offentlig utsmyckning och påverka samhället.

Mosaik i tunnlarna

Kajsas mönster blev uppsatt först. Färgerna i tunnlarna blev av materiella omständigheter andra än de först tänkt men knyter å andra sidan an till omgivande bebyggelse.

Kajsas mönster blev uppsatt först. Färgerna i tunnlarna blev av materiella omständigheter andra än de först tänkt men knyter å andra sidan an till omgivande bebyggelse.

Anders Björklund

Och fint blev det. Kajsa Anttilas mönster i mosaik är naturinspirerat med blommor, sniglar och fjärilar. Kicki Gustavsson Tjernell har gjort ett verk med elefanter som symboliserar hennes son och barnbarn som hon återknyter kontakten med. I själva verket är elefanterna en kärleksförklaring.

– Jag tänker på dem hela tiden, säger Kicki som hoppas få besök på invigningen.

Även Kajsas liv har präglats av missbruk, svårigheter och trauman. Kajsa berättar att hon tidigare inte vågat åka tunnelbana, men att självförtroendet genom arbetet stärkts på flera sätt.

– Nu vågar jag mer, säger Kajsa.

Kicki fyller på kring betydelsen.

– Det har hjälpt mig att komma tillbaka i livet och göra något positivt med mening.

Kajsa och Kicki har delat mycket med boendestödjaren, behandlingsassistenten och konstnären Karl-Johan.

Kajsa och Kicki har delat mycket med boendestödjaren, behandlingsassistenten och konstnären Karl-Johan.

Anders Björklund

Vägen till tunnlarna har fyllt ett slags terapeutisk funktion. Under skapandet där Karl-Johan ställt krav kring tidpassning och nykterhet har minnen från livet dykt upp. De berättar att resan inneburit både glädje och tårar.

– Jag vet att flera på högre nivå fått upp ögonen för att socialt arbete också kan bedrivas på det här sättet. Jag hoppas att detta kan sprida sig, säger Englund