Avstängt. En del av Spånga kyrkväg är avstängd för vägarbeten. Foto: Stefan Källstigen

Cykling i Spånga-Tensta får ris och ros

Vägbyggen utan skyddade gång- och cykelkorridorer. Cykelvägar som plötsligt tar slut. Betongblock som försvårar framkomlighet. Stockholms stads cykelplan får både ros och ris av stadsdelen.

  • Publicerad 13:47, 7 dec 2021

Det är farligt.

Stockholms stads cykelplan är för närvarande ute på remiss bland stadsdelarna, bland annat i stadsdelen Spånga-Tensta.

En av dem som mer eller mindre regelbundet cyklar i stadsdelen är Yvonne.

Den här fredagseftermiddagen trampar hon upp för en backe på Spånga kyrkväg.

Just på den här platsen pågår ett av många vägarbeten i stadsdelen. Cykel- och gångbanan på södra sidan av vägen, där gång- och cykelbanan går på viadukten över järnvägsspåren, har tillfälligt stängts av för ett vägarbete.

Hänvisas

Cyklister och fotgängare hänvisas till gång- och cykelbanan på andra sidan vägen.

Yvonne låter förstå att hon inte är så förtjust att cykla den här vägen.

– Det är farligt, säger hon.

Hon tycker att cykelvägarna brister överlag i stadsdelen.

Är du rädd när du cyklar?

– Jag är inte rädd av mig, säger hon och trampar vidare upp för backen.

Hänvisas. Under vägarbetena här på Spånga kyrkväg hänvisas fotgängare och cyklister till gång- och cykelbanan på andra sidan vägen. Foto: Stefan Källstigen

Vill se mer skydd

Stadsdelsnämnden ger i sitt remissvar både ris och ros åt cykleplanen:

”Cykling är positivt för miljö och folkhälsa och bidrar till att nå de globala målen om hållbar utveckling", står bland annat att läsa i svaret.

Stadsdelens politiska majoritet, M, L och MP, ser även brister:

”Vid ombyggnationer i stan bygger man ofta en skyddad korridor för cyklister och fotgängare. Detsamma borde ske när man bygger på högtrafikerade vägar i ytterstan, eller när man bygger på gator som är skolväg för många barn”.

Majoriteten pekar också på exempel att Stockholm och dess grannkommuner behöver bli bättre på samordning när cykelvägar planeras. I dag står enligt majoriteten betonghinder mellan Rinkeby och Ursvik, vid kommungränsen till Sundbyberg, något som försvårar för cyklister.

Dålig framkomlighet

Även Socialdemokraterna skickar med synpunkter. Huvudstråket för cykling mellan Spånga och Kista går under motorvägsbron mellan Tensta och Rinkeby, på väg till Järvafältet, Men på Järvafältet tar det enligt S stopp för en smidig framkomlighet. Vägen är grusig och gropig och oframkomlig för cyklister när det blir snö och is.

”Denna cykelväg behöver prioriteras, asfalteras och åtgärdas snarast”, anser S.

Närmast ska trafikkontoret gå igenom remissynpunkterna innan trafiknämnden och kommunfullmäktige tar beslut. Den nya cykelplanen beräknas börja gälla under nästa år.

Cykelplanen

Syftet med cykelplanen är att lägga fast en långsiktig inriktning för cykelplaneringen i Stockholms stad.

Planen ska vara ett underlag vid trafikplanering, fysisk planering och stadsutveckling.

Enligt stadens strategimål ska cyklandet öka och bli lättare i staden.

Källa: Cykelstaden, Stockholms stads cykelplan (remiss)

Visa merVisa mindre