Prövning. Småbåtshamnen i Hässelby. I höst tar mark- och miljödomstolen beslut om huruvida Stockholm Exergi får miljötillstånd för kraftvärmeverket. Foto: Claudio Britos

Bygget av Lövsta kraftvärmeverk kan försenas

Efter en lång process inleds nu förhandlingen om Stockholm Exergis miljötillstånd för att bygga Lövsta kraftvärmeverk. En förhandling som inleds mitt under rådande energikris.

  • Publicerad 14:58, 16 sep 2022

Just nu är alla bollar i luften i vår bransch

– Det är så mycket osäkert just nu. Kanske måste vi jobba med andra projekt kortsiktigt på grund av energikrisen, för att helt enkelt få fram mer elproduktion. Energikriget och elkrisen är här och nu, säger Stockholm Exergis hållbarhetschef Ulf Wikström.

Den ryska invasionen av Ukraina och den påföljande energistriden mellan Ryssland och EU har förändrat förutsättningarna för både myndigheter och energibolag. Stockholm Exergi undersöker nu om man kan öka sin elproduktion i sina befintliga anläggningar, berättar Ulf Wikström.

– Just nu är alla bollar i luften i vår bransch. Vi ska försöka bidra till att rädda Sverige ur krisen och vända på alla stenar. Lövsta kraftvärmeverks roll i den kan bli jätteviktig, men först om fem år.

Prognosen framflyttad

I början av 2021 var Stockholm Exergis prognos att kraftvärmeverket skulle stå klart 2025. Den prognosen har flyttats fram.

– Mellan 2026 och 2030 skulle vi kunna ha en anläggning i drift om processen med miljötillståndet går bra. Det är många frågor och saker som ska lösas. Men i dessa tider tror jag nog det står klart för alla och envar att vi måste säkra elbehovet, säger Ulf Wikström.

Det är nu på måndag, 19 september, som förhandlingen om miljötillståndet inleds i mark- och miljödomstolen.

Tror du att ni får tillståndet?

– Ja, det tror jag. Frågorna som varit uppe om saneringen av miljöföroreningarna är väldigt viktiga. Nu tycker jag dock att vi har ett väldigt bra underlag. Vi kommer vidta ytterst långtgående åtgärder för att säkra Mälarens status som dricksvattentäkt. Vi förbättrar till och med situationen jämfört med i dag, säger Ulf Wikström.

Kostnader för sanering i Lövsta kan dra i väg

Regeringen valde bort rätten att besluta om Lövsta

Missnöjd. Protestgruppen Rädda Lövsta ordförande Marie Granberg anser inte att Stockholms stad och Stockholm Exergi gjort en tillräckligt lokaliseringsutredning. Foto: Mikael Andersson

Kritik kvarstår

Bland kritikerna finns en rädsla att de giftiga ämnena i bottenslammet utanför stranden riskerar rivas upp av båttrafiken efter saneringen. Något som skulle kunna göra att hela östra Mälaren skulle slås ut som dricksvattentäkt, enligt experter som protestföreningen Rädda Lövsta tagit hjälp av.

– Det handlar om en dricksvattentäkt som förser över två miljoner stockholmare med vatten. Vi anser att man inte gjort någon fullständig lokaliseringsutredning. Vi ser fortfarande att det finns bättre lokaliseringar än vid en dricksvattentäkt, säger Rädda Lövstas ordförande Marie Granberg.

Politiskt råder dock enighet i staden – kraftvärmeverket anses nödvändigt. Det är enbart Moderaternas lokalförening i Hässelby som vänt sig emot det. 

Besked från mark- och miljödomstolen väntas under hösten. Värmeverket väntas kosta Stockholm Exergi cirka sex miljarder kronor att bygga.

Radiostyrda bilar tvingas bort av kraftvärmeverket

Värmeverkets framtid närmar sig

Kraftigt försenat

Lövsta kraftvärmeverk ska producera el och fjärrvärme och därmed ersätta Hässelbyverket som snart är uttjänt. Det nya kraftvärmeverket ska även förbränna sorterat restavfall och göra det till värme och el.

Kraftvärmeverken står för 70 procent av Stockholm Exergis energiproduktion.

Mark- och miljödomstolen ska nu fatta beslut om miljötillstånd. Därefter följer eventuella överklaganden från parter som är missnöjda med beslutet.

Tidigast 2024 väntas kommunfullmäktige fatta genomförandebeslut och Stockholms stad och Stockholm Exergi teckna exploateringsavtal. Byggtiden beräknas till 2,5-3 år.

I maj 2019 lämnades över 2 000 namnunderskrifter in till Stockholms stad mot kraftvärmeverket i Lövsta. Protestnätverket Rädda Lövsta är inte ensamma i kritiken. Även Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, miljönämnden och länsstyrelsen har uttryckt oro över värmeverkets påverkan på vattnet och väntas föreslå förändringar i mark- och miljödomstolen i höst.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre