Liljeholmsbadet ska rivas, och en privat aktör ska ta över driften av ett ny anläggning. Foto: Maja Brand

Beskedet: Riv Liljeholmsbadet och bygg nytt

Det rör på sig i den utdragna processen kring Liljeholmsbadet. Nu meddelar staden att det snart kan rivas, för att ersättas av en ny byggnad. "Det vore positivt om vi kunde behålla någon typ av badmöjlighet, men en tanke skulle vara att det blir både bad och restaurang", säger Dennis Wedin (M), fastighetsborgarråd.

  • Publicerad 16:46, 25 jan 2021

Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd, vill gärna se en kombination av bad och restaurang vid Hornstulls strand. Foto: Victor Malmcrona

I flera år har det varit stiltje i frågan om Liljeholmsbadets framtid, men ser det nu ut som att rivning närmar sig.

– Att det måste rivas har egentligen varit stadens utgångsläge i fyra år. Det finns ingen ekonomi i att renovera det, eftersom badet är så pass uttjänt. Jag är kritisk till att arbetet med en ny lösning tagit sån tid, men det har varit en juridiskt komplicerad process, säger Dennis Wedin (M), fastighetsborgarråd.

Liljeholmsbadet förfaller – ska stå tomt upp till två år

Men nu har staden hittat ett sätt som driver det hela framåt. I korthet betyder det att badet säljs till en privat aktör, som under ett arrendeavtal får möjlighet att riva byggnaden och bygga upp den på nytt.

– Det är en lösning som säkerställer att vi behåller miljön och stadsbilden, och får in en ny publik verksamhet som skapar liv och rörelse i området, säger Dennis Wedin.

Exakt vad för verksamhet som ska ta badets plats är inte klart i dagsläget.

– Det vore positivt om vi kunde behålla någon typ av badmöjlighet, men en tanke skulle vara att det blir både bad och restaurang. Men gestaltningen ska se likadan ut, säger Dennis Wedin.

Chocken: Liljeholmsbadet är ett svartbygge

För dyrt att renovera

De senaste 20 åren har det investerats en hel del i Liljeholmsbadet. I början av 00-talet renoverades pontonen och så sent som 2014 installerades ett nytt vattenreningsverk.

Trots det tog staden för fyra år sedan beslut om att stänga badet, med motiveringen att det var i så pass dåligt skick att det utgjorde en säkerhetsrisk för besökare.

I samband med stängningen gjordes en utredning, och enligt den skulle notan för en renovering landa på 100 miljoner kronor.

Varför gjordes flera investeringar i ett bad som nu ska rivas?

– Det var anmärkningsvärt när beskedet kom 2016 att badet var en säkerhetsrisk och behövde stängas. Jag kan bara konstatera att det ändå inte underhållits tillräckligt under sina 90 år, eftersom staden hamnat i denna situation, säger Dennis Wedin.

"Heligt upprörd"

Nyheten om stundande rivning och nybygge har inte landat väl hos alla.

– Vi är många som är chockade, och jag är heligt upprörd, säger Marion Sundqvist, som är medlem i Liljeholmsbadets vänner.

I tolv års tid hann Marion Sundqvist besöka Liljeholmsbadet innan det stängde 2016.

– De som verkligen blev hemlösa när det stängde var 65-plussarna, äldre människor som hade glädje av det varma vattnet som det var lätt att ta sig ned i. Det som nu finns för vår del är en plaskdamm i Sandborg. Vi vill ha tillbaka vår oas, säger Marion Sundqvist.

Liljeholmsbadets vänner har inte speciellt stor tilltro till ett nytt bad i privat regi.

– Vi hade hoppats på att det nya badet blev ett "funkisbad", för de med funktionsnedsättningar och äldre. Men jag tror inte att en privat aktör vill driva badet på det sättet, säger Marion Sundqvist.

Liljeholmsbadets vänner firade sin älskade 90-åring

Fråga för framtiden

Huruvida det alls blir ett badhus vid Hornstulls strand är alltså inte klart, och hur tillgängligheten i så fall kommer se ut är en fråga för framtiden.

– När det är dags att föra dialog med privata intressenter så kommer staden att ställa krav, till exempel i frågor som rör tillgänglighet, säger Dennis Wedin.

Beslut om klartecken för stadens plan för badet väntas tas av stadsbyggnadsnämnden i vår.