Koncept. Så här är det tänkt att östra huset ska se ut, sett från undre Lundagatan. Foto: Utopia Arkitekter

Beräkningar för bra luft skapar oro på Lundagatan

Nya bostäder mellan övre och undre Lundagatan är åter på tapeten. Tidigare visade beräkningar att bygget skulle ge sämre luftkvalitet. Ny utredning visar något helt annat – år 2040.

  • Publicerad 09:36, 13 dec 2021

Det normala är att man räknar på det år som bygget ska stå färdigt

Förslaget om stadsradhus mellan övre och undre Lundagatan är skrotat efter samrådet 2018. Planen nu är i stället att bygga två flerbostadshus om fyra våningar med 45 bostäder.

Förslaget är därmed åter ute på samråd.

Grannar har tidigare reagerat på att bygget och de nya bostäderna skulle innebära att luften skulle bli sämre. Inför förra samrådet visade också en utredning att så skulle vara fallet om bygget skulle stå klart 2020.

Nu har en ny luftutredning gjorts – med ett helt annat resultat. Den visar att kvaliteten skulle bli betydligt bättre än i dag.

Oklar anledning

Året man jämför med är dock 2040, och inräknat är att miljökrav då har gjort att bilar släpper ut mindre kvävedioxid.

Enligt stadens tidplan är ambitionen att husen kan stå klara 2024. Varför man i planen nu hänvisar till en luftprognos för 2040 verkar oklart.

– Det normala är att man räknar på det år som bygget ska stå färdigt, säger Malin Täppefur, avdelningschef på SLB-analys som utfört utredningen.

Att man nu räknat mot år 2040 beror på att det var det år som byggherren Erik Wallin AB hade beställt, menar hon.

Gustav Wallin, marknadschef på Erik Wallin, säger dock att de beställer sina utredningar efter stadens specifikationer.

Väntar in synpunkter

Sophia Norrman Winter, stadsplanerare vid stadsbyggnadskontoret, säger i sin tur att hon är medveten om att det finns synpunkter på utredningen.

– Jag har pratat med SLB, enligt dem är det brukligt att räkna mot 2030 eller 2040.

Länsstyrelsens rekommendation är att utredningar av utsläpp representerar det år som ett bygge står färdigt och att man ska utgå från ett worst case-scenario.

"Inga större förändringar"

Varför år 2040 valdes i det här fallet kan Sophia Norrman Winter inte svara på. Hon poängterar dock att utredningen inte visade större förändringar för luftkvaliteten 2040 oavsett om husen byggs eller inte.

– Om de uppförs blir den något sämre mot nya bebyggelsen, något bättre mot den gamla, vilket beror på ändrad turbulens i gaturummet.

Finns risk att det blir missvisande, eftersom luften generellt väntas vara mycket bättre 2040?

– Vi väntar in svar från alla remissinstanser och vi uppdaterar utredningen om vi bedömer att det finns skäl att göra det.

Kritisk till bygget

Konsekvenserna för luftkvaliteten är den främsta orsaken till att grannen Olle Folke är emot bygget.

– Det är viktigt med nya bostäder, men vi måste ha korrekt och bra underlag så man bygger på rätt ställen. Den här luftutredningen säger inget om hur det blir när bostäderna har byggts.

Förslaget i korthet

Två flerbostadshus med fyra våningar om totalt 45 bostäder.

Fjärde våningen har mindre yta än nedanliggande, vilket lämnar plats för terasser ovanpå tredje våningen.

Ungefär 30 av lägenheterna är under 35 kvadratmeter.

I västra huset finns möjligheter för LSS-boende.

Gångvägen på södra sidan av Övre Lunda­gatan breddas, likt gångvägen på norra sidan av nedre gatan.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre