"Fult" och "Bort med skiten". Det var ord och inga visor när en ny skylt för reklam och stadsinformation kom upp på Lagaplan mellan fontänen och Bagarmossens kyrka i början av december. Reaktionerna lät inte vänta på sig med mejl till Mitt i och långa trådar i lokala Facebookgruppen Bagis!.

En del Bagisbor reagerar mot reklam i det allmänna rummet, hur skylten stör flödet av gångtrafikanter och cyklister, medan andra påpekar att skylten är opassande på Lagaplan som anlades på 50-talet. Även stadsdelsnämnden reagerar mot placeringen och att man inte fått information.

I vägen för publiken

Bagarmossenbon Susanne Lindberg Elmgren påpekar att skylten dessutom placerats på ett sätt att den kommer att stå mellan publiken och den scen som ibland sätts upp intill kyrkans fasad.

– Jag tycker det är en skymf mot de som försöker bidra till gemenskap på torget i stället för kommers, säger hon när Mitt i möter henne på Lagaplan.

Upprörd. Susanne Lindberg Elmgren visar platsen för scenen. Hon berättar att reklamskylten kommer att vara i vägen.  "Den här delen av torget är jätteviktig." säger hon.

Upprörd. Susanne Lindberg Elmgren visar platsen för scenen. Hon berättar att reklamskylten kommer att vara i vägen. "Den här delen av torget är jätteviktig." säger hon.

Anders Björklund

Enligt Stockholms stad har dock platsen bedömts lämplig utifrån både stadsbild och trafiksäkerhet.

"Generellt kan sägas att toleransnivån inom storstadsmiljöer får anses vara högre för reklamskyltar av denna typ än utanför tätbebyggda områden", skriver Anna Eriksson, enhetschef för bygglovsavdelningen i ett mejl till Mitt i.

"Inte den bästa"

Men om scenen utanför kyrkan fanns med i den bedömningen har Anna Eriksson inte svar på.

"Jag kan dessvärre inte svara på om den informationen har varit känd för oss eller om det hade påverkat utfallet i ärendet."

Nya trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP), berättar att han inte varit involverad:

– Upprördheten bygger ju på att folk är engagerade och måna om närmiljön. Staden behöver ha fingertoppskänsla där vi både förhåller oss till både det offentliga rummet, men också till att skyltarna i detta fall finansierar lånecykelsystemet.

Reklamskylt på Lagaplan upprör.

Reklamskylt på Lagaplan upprör.

Anders Björklund

Enligt staden kommer lånecyklar placeras i Bagarmossen om avtalet med företaget Inurba fortsätter. Strömgren tycker dock att de upprörda har en poäng.

– Jag kan hålla med om att detta inte blivit den bästa placeringen, säger han.

Enligt Lars Strömgren kan det bli aktuellt att revidera den principiella strategi för offentliga rum som ger staden riktlinjer för beslut.

– Det är mycket som gör anspråk på vårt offentliga rum.

Brev avslöjar sprickan mellan staden och elcykelbolaget

Hyrcykelsystemet Stockholm ebikes har varit ett sorgebarn. Trafikkontoret hotade med att häva avtalet, men backade då det skulle ta för lång tid att hitta en ny leverantör.

Det nya hyrcykelsystemet Stockholm ebikes skulle starta i april i år. Men så blev det inte. Premiären försenades till 10 maj, och då med betydligt färre cyklar än planerat.

Många av de elcyklar som ställdes ut fungerade inte. Och det strulade även med app och teknik.

Till slut gick det så långt att Trafikkontoret fick nog. I september skickades ett brev till Stockholm ebikes med kraftig kritik. Om felaktigheterna som radades upp inte skulle åtgärdas kunde avtalet sägas upp.

– Vi fick inte det vi hade upphandlat, vilket vi är jättemissnöjda med, säger Stadens trafikdirektör Gunilla Glantz som undertecknade brevet.

Men trots att många punkter i kontraktet inte hade uppnåtts blev det aldrig någon hävning av avtalet.

Varför inte?

– Vi vet inte hur lång tid det skulle ta att få ett liknande system på plats. Vi vill ju självklart få det här att fungera, i första hand, säger Gunilla Glantz.

Bråk om viten

Daniel Mohlin, Nordenchef på Inurba Mobility, företaget bakom Stockholm ebikes, medger att det varit en stökig start.

– Det var många problem, både tekniskt med cyklarna och med appen. Men vi har gjort mängder av förbättringar och utvecklingen går verkligen åt rätt håll.

Det var skarp kritik i brevet. Var du rädd för att avtalet skulle hävas?

– Nej. I dag är systemet betydligt stabilare och allt fungerar mycket bättre. På den återkoppling vi nu får, inte minst från användarna, ser vi att det är ett uppskattat system.

Enligt avtalet skulle det också finnas 1 000 hyrcyklar på plats från 1 april, samt att ett vite på 100 kronor per dag och cykel skulle betalas så länge det kravet inte uppnåddes. Enligt staden fanns det rätt antal cyklar i systemet den 1 oktober, alltså först sex månader senare.

Staden har skickat vitesfakturor på cirka 7 miljoner kronor. Men bara 2,8 miljoner kronor av dessa har betalats.

Varför det är så vill varken Stockholm ebikes eller Trafikkontoret prata om.

–Våra jurister har gjort en bedömning att det vore skadligt för oss om diskussionen kring viten förs i media, eftersom den här frågan kan sluta i en rättslig process, säger Gunilla Glantz.

– I komplexa avtal finns det alltid detaljer som man måste sätta sig ner och diskutera kring för att hitta en väg framåt, säger Daniel Mohlin.

Rejäl utbyggnad

Tanken är att hyrcykelsystemet i april 2023 ska ha 5 150 cyklar fördelat på 300 stationer i hela Stockholms kommun.

Är det rimligt att över 5 000 cyklar finns på plats till våren?

– Ja, det är vi helt trygga med. Vi har fått okej från alla leverantörer på att det här ska fungera. Vi ser positivt på framtiden, säger Daniel Mohlin.

Gunilla Glantz är inne på samma linje.

– Jag hoppas verkligen att det ska bli så, och att cyklarna har den kvalitén vi har upphandlat. Det är ett system som har en jättepotential att bli bra för stockholmarna.

LÄS MER: Pyspunka för nya hyrcykelsystemet

Vi fick inte det vi hade upphandlat, vilket vi är jättemissnöjda med.

Kritiken i brevet

√ Efter fem månader hade det inte klarats av att leverera 1 000 cyklar i enlighet med avtalet.

√ Mobilappen och hemsidan uppfyllde inte de krav man kommit överens om.

√ Stockholms stad skulle ha tillgång till ett IT-system som i realtid visade antal tillgängliga cyklar. Den data som levererats var inte tillräcklig.

√ Användare som inte ville ha eldrift skulle kunna stänga av den själv. Det var inte möjligt.

√ Cyklarna skulle bara kunna parkeras på stationer runt om i stan. Trafikkontoret konstaterade att cyklar kunde lämnas i princip var som helst.

Källa: Stockholms stad

En stökig första säsong

Cyklarna skulle lanseras i samband med att reklamvitrinerna på stan togs i bruk 1 april. Cykelpremiären försenades till 10 maj, och då med betydligt färre cyklar än avtalet krävde. Först den 10 oktober fanns det tillräckligt många cyklar i systemet.

De första 117 reklamvitrinerna har dock varit i drift sedan 1 april. Men enligt staden visades bara stadsinformation fram tills 20 oktober.

Enligt Stockholm eBikes har Staden skickat vitesfakturor på cirka 7 miljoner kronor. 2,8 miljoner kronor har hittills betalats.

Enligt Trafikkontoret fanns det i mitten av november 1070 fungerande cyklar i systemet, vilket är tillräckligt under vintersäsongen (15 oktober - 15 april).

Den 15 april 2023 ska 5 150 vara på plats.

Stokholm ebikes finansieras av reklamintäkter och kostar endast 157 kronor per år att använda.

Brev avslöjar sprickan mellan staden och elcykelbolaget

"Vi fick inte det vi hade upphandlat, vilket vi är jättemissnöjda med."

Nya stränga krav på hyrcykelsystemet

Förra veckan lämnade staden över en formell begäran om att flera brister med hyrcykelsystemet måste åtgärdas inom 30 dagar. Annars kan avtalet komma att hävas.

I början av december visade det sig att Stockholms Ebikes hyrcyklar inte fungerande i vinterkyla. Cyklarna drabbades nämligen av batteribränder.

Inurba, bolaget som kommunen upphandlat driften med, var tvungen att stänga ner uthyrningen med omedelbar verkan.

– Det känns otroligt ledsamt och frustrerande att hyrcyklarna inte fungerar och att man inte kan lita på att det som utlovas i avtalet levereras, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

30 dagar på sig

I fredags förra veckan hade staden som ett möte med hyrcykelbolaget. En formell begäran om att de problem som finns med cyklarna måste åtgärdas lämnades över.

Bolaget fick 30 dagar på sig att rätta till felen. Annars kan avtalet komma att hävas.

– De måste leva upp till det som står i avtalet. Gör man inte det blir det påföljder. Nu har vi tydligt markerat att vi inte är nöjda, säger Lars Strömgren.

Senast 10 januari behöver Stockholm Ebikes kunna presentera ett fullt fungerande hyrcykelsysten.

”Vi räknar med att kunna hålla den tidsplan som tidigare kommunicerats. Det innebär att vi arbetar så snabbt vi kan med att implementera den tekniska lösning som vår leverantör har tagit fram”, skriver Daniel Mohlin, Nordenchef på Inurba, i ett mejl till Mitt i.

Om avtalet hävs måste bolaget på egen bekostnad forsla bort cyklarna, montera ned reklamvitrinerna samt återställa marken, enligt Trafikkontoret.

Det känns otroligt ledsamt och frustrerande

En problematisk säsong

Hyrcykelsystemet stötte på patrull direkt. Det var svår att få rull på cyklarna, appen visade fel antal fordon på fel platser och det fanns inte lika många cyklar i systemet som leverantören utlovat.

Under hösten såg de första barnsjudommarna ut att ha läkt. Sedan kom kylan och man upptäckte att batterierna kunde börja brinna när det blev kallt ute.

Källa: Mitt i

Stockholm Ebikes hyrcykel

Stockholm Ebikes hyrcykel

Michael Toll

Då kan hyrcyklarna slängas ut

Staden har gett Stockholm Ebikes 30 dagar på sig att fixa felen.