Mötesplats Albys Hjärta är en mycket uppskattad social verksamhet för våra äldre medborgare.

Mötesplatsen erbjuder olika aktiviteter som fysisk träning, kulturella­ arrangemang­ och uppskattade lunch-
­träffar. Den har också skapat en möjlighet för vårdcentralen att nå äldre med viktig information. Mötesplatsen har blivit en central punkt som är viktig för äldres välmående och sociala liv.

Verksamheten bedrivits nu som ett projekt med endast sex månaders framförhållning. För de anställda, för de volontärer som lägger ner sin fritid­, och inte minst för de äldre som trivs där, behöver en långsiktighet säkras.

Liberalerna har nu lagt fram ett förslag om att göra mötesplatsen till en permanent verksamhet. Det är viktigt att prioritera det fina arbete som görs på mötesplatsen och säkerställa att äldre som mår bra av den också fortsatt kan räkna med kommunens stöd. Rädda mötesplats Albys Hjärta!