Det nya hyrcykelsystemet Stockholm ebikes skulle starta i april i år. Men så blev det inte. Premiären försenades till 10 maj, och då med betydligt färre cyklar än planerat.

Många av de elcyklar som ställdes ut fungerade inte. Och det strulade även med app och teknik.

Till slut gick det så långt att Trafikkontoret fick nog. I september skickades ett brev till Stockholm ebikes med kraftig kritik. Om felaktigheterna som radades upp inte skulle åtgärdas kunde avtalet sägas upp.

– Vi fick inte det vi hade upphandlat, vilket vi är jättemissnöjda med, säger Stadens trafikdirektör Gunilla Glantz som undertecknade brevet.

Men trots att många punkter i kontraktet inte hade uppnåtts blev det aldrig någon hävning av avtalet.

Varför inte?

– Vi vet inte hur lång tid det skulle ta att få ett liknande system på plats. Vi vill ju självklart få det här att fungera, i första hand, säger Gunilla Glantz.

Bråk om viten

Daniel Mohlin, Nordenchef på Inurba Mobility, företaget bakom Stockholm ebikes, medger att det varit en stökig start.

– Det var många problem, både tekniskt med cyklarna och med appen. Men vi har gjort mängder av förbättringar och utvecklingen går verkligen åt rätt håll.

Det var skarp kritik i brevet. Var du rädd för att avtalet skulle hävas?

– Nej. I dag är systemet betydligt stabilare och allt fungerar mycket bättre. På den återkoppling vi nu får, inte minst från användarna, ser vi att det är ett uppskattat system.

Enligt avtalet skulle det också finnas 1 000 hyrcyklar på plats från 1 april, samt att ett vite på 100 kronor per dag och cykel skulle betalas så länge det kravet inte uppnåddes. Enligt staden fanns det rätt antal cyklar i systemet den 1 oktober, alltså först sex månader senare.

Staden har skickat vitesfakturor på cirka 7 miljoner kronor. Men bara 2,8 miljoner kronor av dessa har betalats.

Varför det är så vill varken Stockholm ebikes eller Trafikkontoret prata om.

–Våra jurister har gjort en bedömning att det vore skadligt för oss om diskussionen kring viten förs i media, eftersom den här frågan kan sluta i en rättslig process, säger Gunilla Glantz.

– I komplexa avtal finns det alltid detaljer som man måste sätta sig ner och diskutera kring för att hitta en väg framåt, säger Daniel Mohlin.

Rejäl utbyggnad

Tanken är att hyrcykelsystemet i april 2023 ska ha 5 150 cyklar fördelat på 300 stationer i hela Stockholms kommun.

Är det rimligt att över 5 000 cyklar finns på plats till våren?

– Ja, det är vi helt trygga med. Vi har fått okej från alla leverantörer på att det här ska fungera. Vi ser positivt på framtiden, säger Daniel Mohlin.

Gunilla Glantz är inne på samma linje.

– Jag hoppas verkligen att det ska bli så, och att cyklarna har den kvalitén vi har upphandlat. Det är ett system som har en jättepotential att bli bra för stockholmarna.

LÄS MER: Pyspunka för nya hyrcykelsystemet