Den 30 augusti klockan 16.30-18 är det vernissage för utställningen "Ekon från en tid då sinnesro gick att insupa från omgivningen".

Jakt efter det förlorade

I verken som hänger till den 23 september har konstnären enligt beskrivningen gått på jakt efter ett slags helande växt som gått förlorad.

"Genom teckning och tryck undersöker jag hur växten kan ha sett ut. Jag tecknar av familjefoton och gräver i min historia för att jag tror att det inom oss finns ekon från en tid då sinnesro kunde absorberas från vår omgivning", skriver hon på sin hemsida.

Senaste boken

Den 16 september klockan 15 läser hon också ur sin senaste bok "En övning i revolution" i vilken teman om gemenskap, migration, trångboddhet, arbete, kärlek som när och tär, minnen och tystnaden kring det outsagda ryms.