Playa del Skeppsholmen. Om MASSA:s vision blir verklighet. Foto: illustration: Gaia Arkitektur

Återbrukad sten kan bli en park och en playa mitt i stan

En park, en playa och fem nya rev kan göra Stockholms vattenlinje mer levande för människor, djur och växter. Och det mesta av byggmaterialet är gratis menar forskarna i MASSA-projektet som vill använda sten från under­jorden till att bygga en bättre stad.

  • Publicerad 08:57, 26 aug 2022

Mitt i har tidigare berättat om MASSA-projektet som går ut på att, på ett mer hållbart och effektivt sätt, ta vara på stenen från byggandet av tunnlar i Stockholm.

Under World Water Week, den 26–28 augusti, ställer de ut sitt manifest på Strand­vägen. Och den här gången är det en betydligt mer konkret vision av hur mötet med vattnet i centrala Stockholm kan förändras.

– Det handlar om ett slags av-industrialisering. Mycket av sjötransporten har flyttat ut från stan, men vi har kvar de hårdgjorda, sterila kajerna. På många håll behövs de inte längre, och både människor, djur och natur skulle vinna på en ny blick på stadens möte med vatten, säger Marta Bohlmark, arkitekt och processledare i MASSA-projektet.

Vill ha fiskmarknad

I manifestet har de tagit fram fem förslag på hur man ”med sten, kreativitet och vilja” kan ”skapa ny natur och mänskliga upplevelser”. En central idé är konstgjorda rev som skapar bättre livsmiljöer för djur- och växtlivet under ytan, vilket i sin tur förbättrar Mälarens och Östersjöns ekologiska status.

– Vilken hamnstad som helst i Europa har en fiskmarknad. Och det är dit vi vill igen, att Stockholm ska få tillbaka fisken och att vi ska kunna äta den.

Faktum är att det här arbetssättet redan påverkat stadens utveckling.

När Stockholms stad presenterade projektet Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden fick det stor uppmärksamhet.

Förslaget, som gick ut på att bygga bostäder på en konstgjord ö i form av ett stort påldäck i betong, nominerades till Sveriges arkitekters planpris 2017.

Sedan dess har pendeln svängt.

I våras skrotade staden idén om betongkonstruktionen. Den skulle vara dyr att bygga och underhålla, och den skulle innebära en stor belastning för klimatet. I stället har staden tagit fram ett förslag som innebär att man utökar landytan med hjälp av sprängsten från t-banebygget.

– Det är en absurd idé att bygga en betongkonstruktion i vatten med begränsad livslängd när vi har 17 miljoner ton sten i staden som annars skulle köras bort med lastbil, säger Luc Pagés, ingenjör på Trafikkontoret och en av initiativtagarna till MASSA-projektet.

Nya Riddarholmsparken. Med inspiration från historien. Mellan 1200- och 1500-talen hade Franciskanermunkarna ett kloster med tillhörande trädgård på nuvarande Riddarholmen. Foto: Gaia Arkitektur

Det här planeras

Skeppsholmen

Ett cirka 200 meter långt rev anläggs i det grunda vattnet söder om Skeppsholmen. Den södra kajen kan omvandlas till en sandstrand, innanför revet skapas en skyddad miljö för liv under vatten.

Riddarholmen

I sydvästra hörnet av Riddarholmen, som idag består av kajer och p-plataser, anläggs den nya Riddarholmsparken. Den kam som kompensation för Stigbergsparken som tas i anspråk för bygget av tunnelbanestationen vid Sofia.

Direkt norr om parken, i rakt västerläge in mot Riddarfjärden, kan man bygga ett kallbadhus med bastu. I vattenområdet söder om parken anläggs ett rev ovanpå tågtunneln där abborre och signalkräftor kan leva och leka.

Årsta holmar

Ett cirka 300 meter långt U-format rev på den östra sidan av Årsta holmar skapar skyddade miljöer för fiskar, groddjur och fåglar. På stränderna på Södermalm och Årsta byggs fågeltorn från vilka man kan följa djurlivet.

Djurgården

Den grunda bukten mellan Blockhusudden och Djurgårdsbrunnsvikens utlopp är med sina sex hektar det största området i MASSA:s vision. Här anläggs ett S-format rev som blir tillgängligt med hjält av gångbroar. I området innanför revet kan man odla fisk under hållbara, kontrollerade former. Därmed kan man återkskapa naturliga bestånd – och förse Stockholm med färsk, lokalt fångad fisk.

Rålambshov

I hörnet mellan Rålambshovsparken och Norr Mälarstrand anläggs ett rev som delvis når upp till ytan, och binds ihop med broar för att fungera som ett promenadstråk på vattnet.

Öster om revet, på Norr Mälarstrand, anläggs bryggor för bad och rekreation.

Revet vid Rålambshovsparken är det mest centrala, och därmed värdefullt som em pedagogisk miljö. Det är dessutom utpekat som en utveckjlingsplats av Stockholms stad och troligen det lättaste exempelt i MASSAS:s vision att förverkliga.

Visa merVisa mindre

Deltagarna i MASSA. Ania Öst, Hanna Erixon Aalto, Erik Aalto, Marta Bohlmark, Oliver Karlöf, Luc Pagés. Foto: Pekka Pääkkö/Arkivbild

MASSA-projektet

MASSA utgörs av tre forskningsprojekt finansierade av FORMAS och ARQ. Projektgruppen består av ett samarbete mellan KTH, Stockholms stad, GAIA arkitektur och Studio Erixon Aalto.
Projektet började i januari 2021 och pågår i fyra år.
De medverkande är: Marta Bohlmark, Luc Pagés, Oliver Karlöf, Katarina Forslöw, Hanna Erixon Aalto, Ania Öst och Erik Aalto. Dessutom medverkar konstnärerna Lisa Torell, Gunilla Bandolin och Martin Tebus.
 

Visa merVisa mindre