Årstaskogens naturreservat ska utvidgas. Politikern Karin Ernlund (C) träffar nätverket Bevara Årstaskogen, med Emilia Freij, Magnus Nilsson och Eva Emell. Foto: Pia Bispo

Årstaskogens naturreservat utvidgas

Årstaskogens naturreservat är på väg att utvidgas – såsom utlovat. Men nätverket Bevara Årstaskogen är kritiska till ett nytt bygge som planeras i utkanten av skogen. – Nagga inte på skogen, säger Magnus Nilsson.

  • Publicerad 08:08, 17 maj 2021

Den här delen av skogen är inte den mest bevaransvärda.

Ett rådjur springer förbi. Den något ovanliga fågeln stenknäck kvittrar och en grupp förskolebarn går på stigen som delar upp Årstaskogens nya reservatsgränser. Här, vid Ottsjövägen nära Årsta gård, planerar staden att göra verklighet av Centerpartiets tidigare vallöfte, att utöka naturreservatet.

–  Jag är jättenöjd att det sker nu. Vi gick till val på att bevara Årstaskogen och utvidga naturreservatet. Här finns naturvärden som är viktiga att bevara. Nu säkrar vi de viktigaste delarna av skogen, säger Karin Ernlund, gruppledare för Centerpartiet.

Planen är att utvidga naturreservatet fram till promenadstigen som vi står på. På andra sidan stigen, i Årstaskogens utkant, finns däremot helt andra planer.

Vallöfte. Politikern Karin Ernlund (C) är glad över att naturreservatet nu ska utvidgas. Foto: Pia Bispo

90 hyresrätter planeras

Här röstade politikerna i vintras igenom en markanvisning, som är ett första led i att bygga 90 hyresrätter där det i dag växer ädellövskog. Det får nätverket Bevara Årstaskogen att se rött.

– Vi är jätteglada att naturreservatet utvidgas. Men det är ett sviket vallöfte om man bygger i Årstaskogen. Det känns som att reservatsgränsen styrs av markanvisningen och inte av de höga naturvärden som finns här. Hela skogen borde bli naturreservat, säger Magnus Nilsson och får medhåll av Eva Emell och Emilia Freij, också från Bevara Årstaskogen.

I förra valet fick Centerpartiet stora framgångar i Årsta när de stred för att de tidigare bostadsplanerna på 800-1000 bostäder i Årstaskogen skulle skrotas.

Bråttom att besluta

Nu är det bråttom för Karin Ernlund och hennes partikollegor att infria det andra vallöftet, att utvidga reservatet, innan nästa val.

Nya områden. Fyra nya områden med blå markering som blir naturreservat. Foto: Ur kommunens förslag

Frågan, som ska ut på samråd snart, går ut på att utvidga reservatet på olika fyra platser enligt ett förslag som lades fram 2014. Tidsbristen inför nästa val är en av orsakerna till att Karin Ernlund inte vill gå djupare in på om reservatsgränserna skulle kunna ändras igen.

– Vi måste få till ett beslut snarast, säger Karin Ernlund.

Vad säger du till dem som tycker att byggplanerna är ett brutet vallöfte?

– Vi måste bygga nya bostäder. Den här delen av skogen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och är inte den mest bevaransvärda. För oss i Centerpartiet är det helt avgörande hur byggplanerna fortskrider, att man säkerställer att man bevarar vissa träd, att trähusen smälter in i skogen. Det är en helt annan sak än de 800-1000 bostäderna som tidigare planerades, säger hon.

Från 66 till 71 hektar

Förslaget nu är att utvidga Årstaskogen och Årstaholmars naturreservat från 66 till 71 hektar. Planen är att utöka reservatsgränserna i fyra områden i skogen.

Samtidigt har byggbolaget Wallenstam fått en markanvisning, ett första steg i byggprocessen, som innebär att kommunen nu ska utreda hur 90 hyresrätter kan byggas, vid Ottsjövägen/Dellensvägen i utkanten av skogen, nära en av de nya reservatsgränserna.

Visa merVisa mindre

"Den här jättefina lövsalen är också en del av Årstaskogen”, säger Eva Emell, här med Emilia Freij och Magnus Nilsson. Foto: Pia Bispo