I kvarteret Persikan, i Barnängsområdet på Södermalm, ska Stockholmshem bygga 151 nya lägenheter.

Det har hittills gått så där. I juni förra året kunde Mitt i berätta att den grundplatta som gjutits inte höll måttet. Senare kom beskedet att den helt måste rivas för att gjutas på nytt.

I början av året stod det klart att Stockholmshem skrivit avtal med en ny entreprenör för att färdigställa projektet. Då var planen att rivningen av plattan skulle börja i slutet av januari.

Åsa Stenmark, kommunikationschef vid Stockholmshem.

Åsa Stenmark, kommunikationschef vid Stockholmshem.

Victor Malmcrona

Uppfyller inte kraven

Men än har det inte ens börjat – och nu har Stockholmshem hävt avtalet med den nya entreprenören med hänvisning till att "de inte uppfyller kontraktsvillkoren."

– Vi måste ha en bankgaranti från dem ifall något skulle gå snett med bygget. Det har visat sig att de inte kan lämna den ekonomiska säkerhet som är praxis och som vi kräver i vårt avtal, säger Åsa Stenmark, kommunikationschef vid Stockholmshem.

Är det inte något som borde ha dykt upp under upphandlingen?

– Vi kan inte kräva bankgaranti av dem i förväg. När de vann upphandlingen var det inget som tydde på att den här situationen skulle uppstå. Vi har gett dem flera chanser att lämna in det underlag vi kräver, men de har inte levererat. Då har vi inget annat val än att häva kontraktet.

Konceptbild över Stockholmshems hus i kvarteret Persikan, sett från Tegelviksgatan.

Konceptbild över Stockholmshems hus i kvarteret Persikan, sett från Tegelviksgatan.

ÅWL Arkitekter

Ytterligare förseningar

Hur budget och tidplan påverkas – annat än att det innebär ytterligare förseningar – kan Åsa Stenmark inte svara på.

– Det är otroligt frustrerande och vi är besvikna. Det är många som väntar på våra bostäder. Nu tittar vi på hur vi så snart som möjligt ska komma vidare med en ny entreprenör, med en bra tidplan och budget.

Samtidigt pågår en process mot den första entreprenören om vems fel det var att grundplattan blev felaktigt konstruerad.

– Vi har krävt skadestånd av den entreprenören, men jag kan inte gå in på mer detaljer än så.

Dominoeffekt

I Stockholmshems hus ska en mataffär och förskola flytta in. Förskolan drivs nu i provisoriska lokaler i Tengdahlsparken. De kan inte flytta därifrån förrän de nya lokalerna står färdiga, vilket gör att även upprustningen av Tengdahlsparken försenas.

Enligt Johanna Stjernström, byggprojektledare vid exploateringskontoret, är det för tidigt att säga hur stoppet påverkar byggprojekten runt omkring.

Mitt i har sökt entreprenören för en kommentar.