Vems fel det var är inte utrett, men sedan dess har bygget i kvarteret Persikan stått stilla i väntan på en ny entreprenör, vilket Mitt i tidigare skrivit om.

Nu står det klart att det blir företaget Tasbud som får avtalet.

– Planeringsarbetet pågår men det är inget som syns på plats. Arbeten startar i slutet av januari, säger Åsa Stenmark, kommunikatör på Stockholmshem.

En ny tidsplan väntas i slutet av januari.

Kvarteret Persikan ligger på östra Södermalm, där SL tidigare hade sin bussdepå. Där ska 1240 bostäder byggas. Stockholmhems projekt innefattar 151 bostäder samt förskola, Apoteket Hjärtat och en Ica-butik.

Kravet: Bygget måste göras om från grunden

Där husen i kvarteret Persikan växer fram lyser Stockholmshems byggnad med sin frånvaro. Nu står det klart att hela grundplattan måste rivas.

De 151 bostäderna planerade på tomten för det forna bussgaraget har försenats på grund av problem med grundplattan, vilket Mitt i tidigare berättat om. Nu står det klart att projektet drar ut mer på tiden än man först trott.

– Det är sådana fel att vi inte kan bygga ett hus på grundplattan. Vi måste riva befintlig platta och bygga en ny, säger Åsa Stenmark, kommunikationschef vid Stockholmshem.

https://www.mitti.se/nyheter/151-bostader-i-barnangen-forsenas/repvfc!oQ6cPMBnCLy4iVOll50Q/

Hade godkänts

Vad det rör sig om för fel vill hon inte gå in på, eftersom man för dialog med entreprenören.

Mitt i har tagit del av ett slutbesiktningsprotokoll från slutet av 2021 där grundplattan godkänns.

Varför måste den ändå rivas?

– Efter slutbesiktningen tog vi del av foton som tagits under produktionen och upptäckte avvikelser. När de hade utretts kunde vi konstatera att grunden behöver göras som.

Stockholmshem upphandlar nu en ny leverantör för att lägga grundplattan.

"Blir en extra kostnad"

Tidigare var planen att inflyttning skulle ske med start hösten 2023, men när det nu kan bli aktuellt är inte klart.

– Först ska vi teckna ett avtal med en ny leverantör. Ambitionen är att sätta igång arbetet så snart vi någonsin kan, vilket garanterat sker i höst.

Det är heller inte utrett i vilken utsträckning budgeten påverkas.

– Det blir en extra kostnad för oss, men inget som påverkar hyrorna.

I Stockholmhems hus ska även en livsmedelsbutik och apotek in – nu står det klart att det blir Ica och Apoteket Hjärtat.

Kunna färdigställa

Strulet med Stockholmshems kvarter ska inte försena bygget av lägenheterna runtomkring.

– Däremot påverkar det nya Tvätt-Malins park som staden ska anlägga intill. Där tittar vi på lösningar för att för att kunna färdigställa den ändå, säger Johanna Stjernström, byggprojektledare vid exploateringskontoret.

En förskola ska också in i Stockholmshems hus. Nu håller den till i baracker i Tengdahlsparken, och det gör att en planerad upprustning av parken försenas då barackerna måste rivas innan det arbetet kan ta vid.

Mitt i har sökt entreprenören.

https://www.mitti.se/nyheter/pa-gang-i-barnangen-t-bana-och-over-tusen-bostader/repvaB!tbRu6mObeQJ5hN3npVP2A/

Att det blir en försening är uppenbart.

Kvarteret Persikan...

... ligger på östra Södermalm, där SL tidigare hade sin bussdepå.

Det är ett helt nytt bostadskvarter med 665 hyresrätter, 575 bostadsrätter och två förskolor. Ett gång- och cykelstråk byggs genom området.

Även Tengdahlsparken och Mandelparken ska få ett lyft, och nya Tvätt-Malins park ska anläggas inne i kvarteret.

Status: Byggs just nu, färdigt 2025.

Källa: Stockholms stad