I kvarteret Persikan på östra Södermalm, i Barnängsområdet, ska Stockholmshem bygga ett hus med 151 lägenheter. Nyss stod det dock klart att den färdiga grundplattan behövde göras om.

Det var efter slutbesiktningen som ett misstänkt fel uppdagades av Stockholmshem.

– När vi tittade på det underlag och de dokument vi hade från projektet, tillsammans med ett flygfoto, kunde vi se att något inte stämde. Slutsatsen blev att vi inte litade på plattan och att den måste göras om, säger projektchefen Ylva Segerlind.

– Det var ett tufft beslut, men som fastighetsägare har vi ansvar för att bygga ett tryggt hus. Det kunde vi inte garantera att det här var, säger Åsa Stenmark, kommunikationschef.

https://www.mitti.se/nyheter/kravet-bygget-maste-goras-om-fran-grunden/repviv!sczAFawDcLjj77Bn9SbtQ/

Rör låg för tätt

I grundplattan hade tomrör lagts in, där elkablar ska dras. För många av dem får inte ligga med för litet mellanrum, då betong måste ner under dem.

– På fotot kunde vi se att det låg alldeles för många rör efter varandra. De tål inte samma vikt som betong. Risken är att de går sönder och den tyngd grundplattan klarar försämras när de ligger på det sättet, säger Ylva Segerlind.

"Viktigt att granska"

Att plattan klarade besiktningen, som utfördes av tredje part, menar Stockholmshem beror på att man vid tillfället inte hade all dokumentation från bygget.

– Att viss dokumentation kommer in senare är egentligen inget konstigt, säger Ylva Segerlind.

Borde det inte vara det?

– I den bästa av världar. Men det visar hur viktigt det är att granska det underlag som kommer in, vilket vi gör, säger Åsa Stenmark.

Ska reda ut ansvar

Projektet är en utförandeentreprenad, vilket betyder att Stockholmshem ansvarat för projekteringen och entreprenören för utförandet.

Är det projekteringen eller utförandet som gått snett?

– Det är det vi ska komma fram till. Nu kan vi bara konstatera att det blivit fel, säger Åsa Stenmark.

Finns risken att liknande fel uppstått i bygget av andra hus?

– Nej. Vi har kontrollsystem och rutiner som till exempel gjorde att vi upptäckte det här.

Bygger hus intill

Bredvid Stockholmshems bygge uppför Svenska bostäder ett hus. Deras grundplatta lades av samma entreprenör och slutbesiktigades i augusti 2021.

Enligt deras kommunikationschef Ida Strutt har man sett över den grundplattan med anledning av Stockholmshems problem, men konstaterat att den inte har liknande brister.

Mitt i har sökt entreprenören.

https://www.mitti.se/nyheter/151-bostader-i-barnangen-forsenas/repvfc!oQ6cPMBnCLy4iVOll50Q/