De 151 bostäderna planerade på tomten för det forna bussgaraget har försenats på grund av problem med grundplattan, vilket Mitt i tidigare berättat om. Nu står det klart att projektet drar ut mer på tiden än man först trott.

– Det är sådana fel att vi inte kan bygga ett hus på grundplattan. Vi måste riva befintlig platta och bygga en ny, säger Åsa Stenmark, kommunikationschef vid Stockholmshem.

https://www.mitti.se/nyheter/151-bostader-i-barnangen-forsenas/repvfc!oQ6cPMBnCLy4iVOll50Q/

Hade godkänts

Vad det rör sig om för fel vill hon inte gå in på, eftersom man för dialog med entreprenören.

Mitt i har tagit del av ett slutbesiktningsprotokoll från slutet av 2021 där grundplattan godkänns.

Varför måste den ändå rivas?

– Efter slutbesiktningen tog vi del av foton som tagits under produktionen och upptäckte avvikelser. När de hade utretts kunde vi konstatera att grunden behöver göras som.

Stockholmshem upphandlar nu en ny leverantör för att lägga grundplattan.

"Blir en extra kostnad"

Tidigare var planen att inflyttning skulle ske med start hösten 2023, men när det nu kan bli aktuellt är inte klart.

– Först ska vi teckna ett avtal med en ny leverantör. Ambitionen är att sätta igång arbetet så snart vi någonsin kan, vilket garanterat sker i höst.

Det är heller inte utrett i vilken utsträckning budgeten påverkas.

– Det blir en extra kostnad för oss, men inget som påverkar hyrorna.

I Stockholmhems hus ska även en livsmedelsbutik och apotek in – nu står det klart att det blir Ica och Apoteket Hjärtat.

Kunna färdigställa

Strulet med Stockholmshems kvarter ska inte försena bygget av lägenheterna runtomkring.

– Däremot påverkar det nya Tvätt-Malins park som staden ska anlägga intill. Där tittar vi på lösningar för att för att kunna färdigställa den ändå, säger Johanna Stjernström, byggprojektledare vid exploateringskontoret.

En förskola ska också in i Stockholmshems hus. Nu håller den till i baracker i Tengdahlsparken, och det gör att en planerad upprustning av parken försenas då barackerna måste rivas innan det arbetet kan ta vid.

Mitt i har sökt entreprenören.

https://www.mitti.se/nyheter/pa-gang-i-barnangen-t-bana-och-over-tusen-bostader/repvaB!tbRu6mObeQJ5hN3npVP2A/