På östra Södermalm, där SL tidigare hade sin bussdepå, växer ett nytt bostadsområde fram. Huskroppar sträcker sig mot himlen, men en del av kvarteret gapar tomt. Där ska Stockholmshem bygga ett kvarter med 151 bostäder, förskola och livsmedelsbutik.

Enligt Åsa Stenmark, kommunikationschef vid Stockholmshem, har förberedande arbeten med mark- och grundläggning genomförts, men brister har upptäckts i den betongplatta som utgör husets grund.

– I nuläget kan vi inte ge någon närmare beskrivning av bristerna, vi håller på att utreda för bringa klarhet i vilka åtgärder som behöver vidtas. Klart är att det innebär en försening och det är jättetråkigt, säger hon.

Tidigare plan var att inflyttning kunde ske från hösten 2023.

– Så snart vi har utrett och landat i hur vi behöver åtgärda bristerna kommer vi att fortsätta arbetet för att färdigställa husen, och då kan vi också säga mer om tidsplanen.

https://www.mitti.se/nyheter/pa-gang-i-barnangen-t-bana-och-over-tusen-bostader/repvaB!tbRu6mObeQJ5hN3npVP2A/

Samordning mellan aktörer

I övrigt går byggena i området som de ska, menar Johanna Stjernström, byggprojektledare vid exploateringskontoret.

– Det är en del samordning med många aktörer och som i alla byggen sker mindre förseningar, men överlag går det bra.

Stockholmshems försening ska inte påverka de andra byggena i någon större utsträckning, menar hon.

– De andra delarna är ganska fristående. Vår förhoppning är att de aktörer som tillträder de sista delarna av kvarteren senare i år kan bygga parallellt med de andra, så sluttiden ändå blir densamma för projektet.

Den nya parken som staden ska anlägga, Tvätt-Malins park, kan dock försenas då den angränsar till Stockholmshems bygge.

Plaskdamm till midsommar

Samtidigt pågår även en upprustning av Tengdahlparken. Där ligger i dag en temporär förskola som senare ska flytta in i Persikan.

– Olyckligtvis ska en del av förskolan in i Stockholmshems hus. Först när den har flyttat kan hela parken bli klar, säger Johanna Stjernström.

Förhoppningen är dock att plaskdammen i parken ska vara färdig vid midsommar.

När bygget i Barnängen är helt klart ska här finnas cirka 1290 nya bostäder.