Potential. Andrea Berglöf tror att folk gärna simmar året runt. Foto: Foto: Katarina Linde

Andrea vill ha vinterbad på Kampe

Dags att se Kampementsbadets hela potential! Det anser Gärdetbon Andrea Berglöf som i ett medborgarförslag trycker på vintersimning och att bastun öppnar för skidåkare.

  • Publicerad 16:58, 24 sep 2021

Jag kan tänka mig att badet behöver rustas upp

Bakom ett lågt stängsel ligger det populära Kampementsbadets 25-metersbassäng som sedan 1962 förgyllt stockholmares sommardagar. I slutet av augusti stängde utomhusbadet för den här säsongen.

Gärdetbon Andrea Berglöf anser dock att det är hög tid att börja använda anläggningen året om. I ett medborgarförslag trycker hon på att anlägga ett tält över bassängen vintertid och öppna bastu, dusch och gym.

Hon menar att bastun även skulle kunna nyttjas av människor som använder utegymmet eller åker skidor.

– Det är synd att beslut om badets framtid dröjer, säger hon.

Betalningsvilja

Andrea Berglöf har tidigare i många år arbetat som marknadschef för koncernen Sturebadet. Hon menar att det finns en betalningsvilja för friskvård i Stockholm.

– Ett alternativ är att skapa en medlemsklubb då besöksunderlagen finns. Badkulturen är stor på Gärdet, folk åker dessutom långt för att bada här.

Vinterkyla. På vintern brukar det vara full rulle både i pulkabacken och i skidspåret på Gärdet. Då skulle Kampementsbadets bastu komma väl till pass, enligt Andrea Berglöf. Foto: Katarina Linde

Slå upp tält

Idrottsförvaltningen anser dock inte att det är möjligt att slå upp ett tält ovanför badet.

– Att slå upp tält över bassänger kan generellt inte rekommenderas, om det inte är nödvändigt.

– Det brukar bli förhållandevis dyrt och uppvärmningen av tält drar mycket energi om man ska kunna skapa en acceptabel inomhusmiljö för simning, säger Maria Klavdianou Lundell vid förvaltningen.

Idrottsförvaltningen ser dock över badets framtid. Det är i behov renovering och dessutom anser man att det behövs en undervisningsbassäng. Planerna är i ett tidigt skede och något beslut är långt ifrån fattat.

Besöksunderlag. "Stor badkultur på Gärdet". Foto: Foto: Katarina Linde

Kampementsbadet ligger inom Nationalstadsparken och förvaltas av Kungliga Djurgården. Enligt miljöbalkens paragrafer kring Nationalstadsparken är grundprincipen att inga nya byggnader får tillkomma på Nationalstadsparkens mark. Men det är möjligt att renovera och eventuellt bygga på befintlig mark som i Kampementsbadet fall.

Behöver rustas

Magnus Andersson, slottsfogde på Kungliga Djurgårdsförvaltningen, säger att processen kring ett eventuellt beslut tar lång tid. Kampementsbadet drivs av Stockholms stad som i sin tur hyr marken av Kungliga Djurgårdsförvaltningen. För att det ska fattas ett beslut måste förslaget diskuteras mellan de båda parterna. Om Kungliga Djurgårdsförvaltningen godkänner förslaget skickas det sedan till stadsbyggnadsnämnden.

– Jag känner inte till att vi har fått ett förslag om en renovering. Men jag kan tänka mig att badet behöver upprustas, säger Magnus Andersson.