Snabb hjälp. Sedan september 2017 har Stockholmsregionens ambulanshelikopter varit baserad på Mellingeholm söder om Norrtälje. Foto: Mikael Andersson

Ambulanshelikopter får bas i Österåker

Nu är det klart att Region Stockholms ambulanshelikopter får sin permanenta bas i Ullna, i Österåker, på gränsen till Täby. Basen ska arrenderas av markägaren Douglas.

  • Publicerad 12:31, 3 jun 2021

– En pålitlig ambulanssjukvård med hög tillgänglighet är viktigt för invånarna i hela regionen. Placeringen i Ullna, Österåker, är vald med omsorg, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i ett pressutskick.

– Det är ett centralt läge i länet och kan snabbt nå ut till patienterna med akuta behov för transport till något av akutsjukhusen. Det är bra att vi genom placeringen äntligen får en långsiktig lösning.

Enligt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som utrett placeringen innebär läget i Ullna bland annat att alla Stockholms skärgårdskommuner ska få snabb tillgång till ambulanshelikoptern, samtidigt som den får nära till huvuddelen av regionens sjukhus.

Dessutom blir det möjligt att samlokalisera med ambulans- och akutläkarbil i norrort och det finns också utrymme att utöka helikopterverksamheten om det skulle bli aktuellt.

– Ambulanshelikoptern är skärgårdsbornas livlina om det värsta händer. Oavsett om du bor på Utö, Möja, Arholma, Adelsö eller besöker Sandhamn över dagen ska du snabbt kunna få kvalificerad hjälp, säger Christine Lorne (C) gruppledare, hälso- och sjukvårdsnämnden.

Enligt planen ska Region Stockholm arrendera marken av markägaren Carl Douglas i trettio år med möjlighet till förlängning i ytterligare totalt tjugo år.

Ambulanshelikopter i Ullna

Beslut om placeringen fattas i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 15 juni 2021.

Beräknad byggtid för basen som planeras i Ullna bedöms till 2-5 år från det att beslut fattats.

Preliminär kostnad för att bygga helikopterbasen är cirka 100 miljoner kronor.

Källa: Region Stockholm

Visa merVisa mindre