Foto: Karin Nilsson & Sacharias Källdén

Alla äldre på boenden har fått första vaccindosen

Alla äldre på särskilda boenden i Stockholms stad som velat har nu vaccinerats en första gång. Smittan har också gått ner rejält på boendena sen höstens peak.

  • Publicerad 08:34, 20 jan 2021

Nu ska alla som bor på äldreboenden i Stockholms stad ha erbjudits den första vaccinsprutan mot covid-19. I mitten av februari är planen att de även ska ha fått sin andra dos.

Enligt äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) har vaccineringsviljan varit hög. Mellan 80 och 100 procent av de äldre på olika boenden ska ha tackat ja.

Samtidigt har smittan bland de äldre minskat markant i december och i början av det nya året. I mitten av januari fanns 31 smittade äldre på 14 boenden. I slutet av november, den vecka då flest smittade rapporterades, fanns 191 covidfall på 43 boenden.

Fyra av tio äldreboenden i Stockholm har fått in smittan

"Klarat andra vågen bättre"

Siffrorna visar att staden har klarat den andra vågen bättre än den första, anser Erik Slottner, som lyfter fram utbildning av personal i hygienrutiner, bättre tillgång till skyddsmaterial och en utökad testning som viktiga skäl till detta. När det var som värst i våras var 350 personer smittade på 60 boenden.

Att coronan trots det tog sig in på många boendena även i höstas tror Erik Slottner beror på den stora smittspridningen i samhället och att personal utan symtom burit på viruset.

– Det är svårt att se någon annan förklaring. Vi har haft besöksstopp en lång tid. Det indikerar tydligt att coronan till stor del kan ha spridits av personal som är på jobbet och är smittade utan att själva veta om det, säger han.

Samtidigt som vaccineringen av de anställda nu pågår hoppas Erik Slottner därför att regionen ska göra fler snabbtester av personalen. En sån testning i bredare skala ska vara på gång, uppger äldreborgarrådet. Han understryker också vikten av att hålla i de särskilda covidrutinerna som finns på boendena, även när vaccinet rullas ut.

Hoppas lyfta besöksförbud

Om smittspridningen fortsatt ligger på en låg nivå på boendena tror han inte att det kommer att bli aktuellt att förlänga besöksförbudet som gäller till och med den andra februari. Ett definitivt besked väntas om drygt en vecka.

I mitten av januari hade totalt 636 äldre på särskilda boenden avlidit med covid-19. Det är nästan hälften, 46 procent, av alla dödsfall totalt i staden.

Nedgång. Antalet äldre på boenden som smittas av covid-19 minskar. Foto: Stockholms stad