Bogsering. En bogseringsbåt styr och en annan bromsar. Foto: Sören Andersson

Af Chapman har lämnat kajen

HMS af Chapman lämnar Skeppsholmen för en tid. Nu påbörjas den första av tre planerade renoveringar.

  • Publicerad 11:36, 8 okt 2021

Tillsamans brukade vi gå hit för att fika

Efter tretton år av förtöjning har det återigen blivit dags för fartyget af Chapman att lämna kajen vid Skeppsholmen. Stockholms stad har beslutat att skeppet ska renoveras. Af Chapman flyttar därmed till Stockholms reparationsvarv på Beckholmen.

– Renoveringen omfattar bland annat riggen där delar av masten ingår. Partier av det vågräta råseglet som i dag är gjort i trämaterial byts ut mot stål, säger projektledaren Lars Berzin. 

Fartyget ska även målas om. Eftersom af Chapman är blåklassad, vilket är den högsta kulturhistoriska klassningen, kommer renoveringen att ske varsamt. Samtidigt pågår en utredning av de två framtida renoveringarna som omfattar däcket respektive skrovet. Summan för renoveringen av riggen är beräknad till 23 miljoner.

Planen var att af Chapman skulle lämna Skeppsholmen på onsdag förmiddag men på grund av starka vindar blev det uppskjutet till lunchtid på torsdagen.

STF. Skeppet har sedan 1949 använts som vandrarhem. Foto: Hektor Wedin

En nyfiken cyklist stannar till vid kajen. 

– Min pappa har seglat på henne. Jag tror att det var i samband med värnplikten. Tillsammans brukade vi gå hit för att fika när jag var liten, säger Margareta Björling. 

Stockholms stad äger och förvaltar af Chapman som i sin tur arrenderar kajplatsen av statens fastighetsverk. Den 1 maj 2022 förväntas Svenska turistföreningen att öppna för gäster ombord på af Chapman.

Fullriggaren. Den första renoveringen beräknas vara färdig våren 2022. Foto: Sören Andersson

Vandrarhem sedan 1949

HMS af Chapman byggdes år 1888 i Whitehaven, England. 1908 såldes fartyget till Skandinavien och har sedan 1949 verkat som vandrarhem och landmärke vid Skeppsholmen. 

Senast fartyget renoverades var mellan 2006 och 2008 på Muskövarvet.