Det politiska styret i Haninge har rensat bland kommunens stadsbyggnadsprojekt. Nu river man upp 16 tidigare beslut.

– När vi tog över vid årsskiftet fanns runt 170 projekt och vi har kapacitet för drygt 50. Därför måste vi prioritera – det är vår skyldighet. Det är inte transparent mot aktörer som väntar, mot vår organisation eller mot kommuninvånare att projekt ligger och skvalpar, säger Linus Björkman (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Totalt upphävs 15 tidigare beslut om detaljplaner och ett beslut om planprogram.

Varför väljer ni just de här 16?

– Bland annat har vi sett hur långt projekten har kommit, om de fortfarande är aktuella och i vissa fall har vi gjort politiska bedömningar, som till exempel Västerhaninge centrum.

Linus Björkman (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsutskottet i Haninge kommun.

Linus Björkman (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsutskottet i Haninge kommun.

Fredrik Hjerling

Oklar framtid för Västerhaninge centrum

Utbyggnad av Västerhaninge centrum pausades redan i fjol av det tidigare S-ledda mittenstyret. Tanken på 1000 bostäder, nya butiksplatser och simhall möttes av protester.

– Vi är positiva till att utveckla Västerhaninge centrum. Men det förslag som låg var inte så populärt. Det innebar en kraftig förtätning men också att man inte tog hänsyn till kulturmiljön, säger Linus Björkman.

Istället väntar ett omtag längre fram, med fokus på andra projekt i Västerhaninge, bland annat två projekt i Åby.

Behövs förnyas

För Västerhaningeborna innebär det fortsatt väntan på besked om vad som ska hända med centrumet. De möter beskedet med blandade reaktioner.

– Det kanske inte var så bra med den stora förtätningen som var planerad. Och det behövs mer parkering, säger Britt-Marie Höglund.

Hon och hennes man Benny Höglund tycker att centrumet är trevligt, men det är inte roligt att det finns tomma lokaler.

Patrik och Anita Johansson var emot de tidigare planerna och tycker det är bra att de rivs upp.

– Det ska inte bli någon liten låtsasstad här, utan det man gör måste passa in i området, säger Patrik Johansson.

Däremot så tycker han och Anita att centrumet behöver förnyas, framförallt för de småföretag som finns här idag.

– Och det behövs mer folk och framförallt mer för barn och ungdomar, säger Anita Johansson.

 Susanne Weller är uppvuxen i Västerhaninge och tycker det viktigt att, oavsett vad som händer framöver, bevara de grönområden hon ofta besöker med dottern Ayla. Hon tycker att det är en svår balansgång att besluta vad som ska hända med centrum. "Det behövs absolut rustas upp men det kostar ju pengar också. Och vad blir det för kostnader för de företagare som finns här idag, kommer de ha möjlighet att vara kvar om det blir helt nytt?

Susanne Weller är uppvuxen i Västerhaninge och tycker det viktigt att, oavsett vad som händer framöver, bevara de grönområden hon ofta besöker med dottern Ayla. Hon tycker att det är en svår balansgång att besluta vad som ska hända med centrum. "Det behövs absolut rustas upp men det kostar ju pengar också. Och vad blir det för kostnader för de företagare som finns här idag, kommer de ha möjlighet att vara kvar om det blir helt nytt?

Anna Ludvigsson

– Det behövs modernisering här, man skulle kunna bygga in centrum och fräscha till det. Det är definitivt okej med fler bostäder men inte höga hus, utan det borde hålla samma mysiga och pittoreska stil, säger Anette Jeppesen.

– Det behövs modernisering här, man skulle kunna bygga in centrum och fräscha till det. Det är definitivt okej med fler bostäder men inte höga hus, utan det borde hålla samma mysiga och pittoreska stil, säger Anette Jeppesen.

Anna Ludvigsson

Torvallaprojektet

En annan av de 16 planerna som förvinner är utvecklingen av Torvallaområdet. Ett avtal skrevs med Peter Forsbergs Fopha invest 2018 som markexploatör för att utveckla området. Redan i januari i år, efter att avtalet gått ut vid årsskiftet, tydliggjorde kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson (M) hur han såg på projektet:

– En av de större flopparna som Haninge kommun har fått ta, hela Torvallaprojektet är egentligen dött nu.

Nu ska man i stället fokusera simhallen som ska byggas på området. Resterande idrottsanläggningar anses vara i bra skick.

Den planerade satsningen på Torvalla IP med konstgräs och elitanpassad arena är ett separat ärende och påverkas inte.

Prioriterade planer

Enligt majoriteten ska de slopade planerna inte ha några större ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Har det inte redan lagts pengar på projekten – hur kan det inte innebära kostnader?

– Vissa av projekten har man inte lagt så mycket utredningskostnader på ännu. Andra utredningar sparas och blir en del av framtida planer. I de fall där det redan finns en extern aktör inkopplad, står de för kostnaderna, säger Linus Björkman.

Projekt som ska prioriteras framöver är centrala Handen med genomförandet av Haningeterrassen på bussterminalen och nya centrum. Dessutom simhallen på Torvalla, fortsatt utveckling av Albyberg och projektet i Norrby. Man har även planer på att prioritera småhus runt om i kommunen.

Beslutet togs vid måndagens sammanträde i kommunstyrelsen.

Oppositionen: "Det är nonchalant och slarvigt"

Bristande underlag och en påskyndad process. Så beskriver Meeri Wasberg (S) beslutet att upphäva flera planer för stadsbyggnadsprojekt i kommunen.

– Planerna verkar ha plockat på måfå, säger hon.

På måndagens sammanträde i kommunstyrelsen yrkade Socialdemokraterna på en återremiss för få bättre underlag till beslut.

– Det är ett dåligt underlag som presenteras. Det finns inga motiv för att just de här 16 planerna upphävs utan de verkar ha plockat på måfå. Det handlar om politiska beslut, säger oppositionsråd och kommunstyrelsens tidigare ordförande Meeri Wasberg (S).

Hon menar att det bristande underlaget gör att det varit svårt att bilda en uppfattning om det, speciellt då de saknar insyn i vad som planeras i områdena i stället.

– Det tas fram på ett nonchalant sätt där det inte ges information för att kunna bemöta förslaget, hela processen är påskyndad.

Enligt henne har det inte funnits någon politiskt oenighet när planerna har lagts fram. Hon ser det heller inte som särskilt problematiskt att en kommun har många beslut igång samtidigt.

– Alla planer jobbas inte med hela tiden. Vi har bara talat om att det i framtiden behövs något på de här platserna – inte att man ska arbeta med dem konstant. Vi hade inte lagt uppdrag om de inte ansågs nödvändiga.

Hon ser till exempel att upphävandet av planerna kring Krigslida station kan få konsekvenser.

– Ibland kan det ge starkare signaler när man tar bort någonting än när det bara flyter med.

Det tidigare styret har tidigare lyft fram ambitionen i området som "ett skydd för att pendeltågstrafiken ska bli kvar."

– Inte för att den är hotad idag men vi har sju pendeltågsstationer i Haninge, där Krigslida är den näst minst trafikerade. Tar man bort planerna signalerar det att man inte har någon ambition i området.