Den nuvarande simhallen i Torvalla är uttjänt och beräknas klara max några år till.

Samtidigt är bristen på simhallar i kommunen stor. Länge har det funnits planer på att bygga en simhall i Västerhaninge, vilken ska rymmas inom det pausade centrumprojektet. Det projektet ska nu återupptas, men i mindre skala, och väntas var klart för samråd år 2026.

Därför skyndar man nu på planen om en ny simhall i Torvalla – och drar i gång det arbetet omgående. Tanken är att simhallen ska stå klar 2026.

– Vi står nu med en simhall där botten håller på att gå ur – så akut är det. Därför har vi tagit ett snabbt beslut att bygga en ny simhall. Och gudskelov så funkar det på befintligt bygglov, säger kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson (M).

En ny simhall med en 50-metersbassäng ska byggas i Torvalla, berättar kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson (M).

En ny simhall med en 50-metersbassäng ska byggas i Torvalla, berättar kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson (M).

Angie Gray

Den nya simhallen ska ha 50-metersbassäng och beräknas kosta runt 800 miljoner kronor.

– Vi har lovat att vi ska var en idrottskommun, och om det är något vi är profilerade i så är det simning med Sarah Sjöström. Så jag tycker att det finns en logik i att bygga en 50-metershall, säger han och fortsätter:

– Men det blir extremt dyrt för skattebetalarna och då gäller det att få utveckling i centrala Handen där kommunen kan göra stora exploateringsintäkter, och på så sätt blir det ett nollsummespel, säger han.

Omtag för Torvalla

Samtidigt har kommunstyrelsen beslutat om ett stort omtag för den fortsatta utvecklingen av Torvallaområdet. Framöver ska även västra och centrala Handen ingå i planerna, men tanken är fortsatt att Torvalla ska bli ett nav för idrott.

– Om tanken är att man ska få in pengar på exploateringsmark som kommunen äger och för pengarna bygga anläggningar så måste man ha ett realistiskt planområde, och det har aldrig funnits. Nu tar vi tag i det här och gör mer realistiska områdesindelningar, säger han.

Foppas idé skrotas

Avsiktsförklaringen mellan kommunen och Fopha Invest, där legendariske hockeyspelaren Peter Foppa Forsberg tidigare var med, löpte ut vid årsskiftet och har inte förlängts.

Det betyder att bolagets idé om att bygga 2 500 bostäder, flera idrottsanläggningar, förskolor och hotell i Torvalla skrotas.

– Det här projektet är en av de större flopparna som Haninge kommun har fått ta, hela Torvallaprojektet är egentligen dött nu. Kommundirektören får se om det finns några förutsättningar för något mindre projekt för Fopha invest, men de är inte inblandade i något större projekt längre. Nu ska vi skapa nya projekt med kraftfulla aktörer som kan genomföra dem, säger Sven Gustafsson.

Mitt i har sökt Fopha invest för en kommentar.