På måndagens sammanträde i kommunstyrelsen yrkade Socialdemokraterna på en återremiss för få bättre underlag till beslut.

– Det är ett dåligt underlag som presenteras. Det finns inga motiv för att just de här 16 planerna upphävs utan de verkar ha plockat på måfå. Det handlar om politiska beslut, säger oppositionsråd och kommunstyrelsens tidigare ordförande Meeri Wasberg (S).

Hon menar att det bristande underlaget gör att det varit svårt att bilda en uppfattning om det, speciellt då de saknar insyn i vad som planeras i områdena i stället.

– Det tas fram på ett nonchalant sätt där det inte ges information för att kunna bemöta förslaget, hela processen är påskyndad.

Enligt henne har det inte funnits någon politiskt oenighet när planerna har lagts fram. Hon ser det heller inte som särskilt problematiskt att en kommun har många beslut igång samtidigt.

– Alla planer jobbas inte med hela tiden. Vi har bara talat om att det i framtiden behövs något på de här platserna – inte att man ska arbeta med dem konstant. Vi hade inte lagt uppdrag om de inte ansågs nödvändiga.

Hon ser till exempel att upphävandet av planerna kring Krigslida station kan få konsekvenser.

– Ibland kan det ge starkare signaler när man tar bort någonting än när det bara flyter med.

Det tidigare styret har tidigare lyft fram ambitionen i området som "ett skydd för att pendeltågstrafiken ska bli kvar."

– Inte för att den är hotad idag men vi har sju pendeltågsstationer i Haninge, där Krigslida är den näst minst trafikerade. Tar man bort planerna signalerar det att man inte har någon ambition i området.