Beslutet klubbades nyligen av kommunstyrelsen där de kom fram till att teckna en avsiktsförklaring med Samhällsbyggnadsbolaget, som äger Västerhaninge centrum, om att undersöka förutsättningar och möjligheter under resten av 2022.

– Det var ganska tydligt att vi inte kan gå vidare utan att göra ett omtag, konstaterar kommunstyrelsens ordförande, Meeri Wasberg (S).

Under sommaren 2020 var detaljplanen för nya Västerhaninge centrum ute på samråd. Planerna innefattade bland annat att nuvarande centrum rivs, en ny simhall, förskola och 1000 nya bostäder varav några hus så höga som åtta våningar med plats för butiker i bottenvåningarna. Men planerna möttes av starka synpunkter, över 200 personer tyckte till.

– Det är ovanligt många för en detaljplan, men det visar på stort engagemang för platsen. Efter det fortsatte vi arbeta med förslaget utifrån synpunkterna, men vi kom fram till att det nog behövs ett större omtag för att bottna i sakerna som tycktes, säger hon.

Kan bli dyrare lägenheter

Meeri Wasberg säger att den stora bulken av kritiken rörde de planerade höghusen samt närhet till pendelstationen och oro för dess bullernivå. Men om det ska bli lägre hus så blir det sannolikt även färre antal lägenheter än de först tänkta 1000. Då ökar kostnaden att bo i varje enskild lägenhet, säger hon.

– Vi vill kunna bygga bostäder för den vanliga plånboken, då kan fler bostäder krävas. Vi får se vad som är möjligt, det går inte att säga i dag. Men man kan anta att det blir färre lägenheter på grund av diskussionen om hushöjd.

"Såklart bättre att inte göra stora omtag"

Sedan hösten 2021 har frågan om simhall brutits ut från detaljplanen för resten av Västerhaninge centrum. Tanken är fortsatt att bygga en simhall här, men än så länge har man inte hittat rätt plats.

Trots att simhallen inte är del i detaljplanen behöver kommunen börja om på nytt. Men Meeri Wasberg vill inte svara rakt ut på om det var ett för ambitiöst och storartat projekt de presenterade från första början.

– Det är en värderingsmässig fråga, jag skulle säga att en detaljplan behöver prövas för vad som kan fungera på platsen. Det kan betyda att det kan bli större eller mindre. Givet de synpunkter som kom in kan man fundera på det.

Känns det som ett misslyckande att ni nu behöver börja om?

– Det är såklart alltid bättre att inte behöva göra stora omtag. Men i stadsutveckling så gäller sakerna för lång tid, så det är viktigt att göra det bra. Man får inte vara så prestigedriven i den här typen av frågor.

Samhällsbyggnadsbolaget och kommunen ser under resten av året över vad som är möjligt när det kommer till att utveckla Västerhaninge centrum. Först därefter kan en detaljplan presenteras. En central fråga är om det är möjligt att bygga ovanpå det redan existerande centrumet, i stället för att riva det.

– Det har stor betydelse för hur vi tar arbetet vidare. Men vi har vår översiktsplan, där är vi brett överens om att utveckla bostäder i kollektivtrafiknära läge. Västerhaninge centrum är därför väldigt lägligt i det avseendet. Det är bra att kunna förtäta ett sådant område.

Oenig kommunstyrelse bakom beslutet

Beslutet att göra ett omtag med Västerhaninge centrum möttes av kritik från oppositionen i kommunen. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet yttrade sig emot inriktningen av projektet och menar att det går emot utvecklingsprogrammet för Västerhaninge centrum som klubbades av samtliga partier (förutom V) redan 2012.

Då sades det att centrumkärnan skulle utvecklas till ett centrum med småstadskaraktär, med visst fokus på parker och torg för att behålla den känslan. Med förslagna åttavåningshus tycker de tre motsättande partierna att den principen har frångåtts.

"Lärdomarna från 1960- och 70- talets anonyma miljonprogram torde här tala sitt tydliga språk och den planerade bebyggelsen är inte att betrakta som någonting annat än ett miljonprogram 2.0", menar Christian Lindefjärd (SD) som ville få ärendet avskrivet från kommunstyrelsen.

Moderaterna hänvisar tillbaka till beslut från kommunstyrelsen 2016 att ta fram planprogram för centrumet.

"Fagra löften från en handlingsförlamad S-ledning om ett nytt centrum och en simhall i Västerhaninge har efter sex år resulterat i ett fiasko", skriver Sven Gustafsson (M) i ett yttrande.