Platser. Christer Wallin (till höger) som arbetar på kyrkogården visar imamen Mustafa Setkic två platser där gravarna i Råcksta ska anläggas. Foto: Stefan Källstigen

1 400 gravar ska grävas i Råcksta

Det råder stor brist på kistgravar i Stockholm. För att gravsätta och besöka anhöriga som avlidit måste många muslimer i västerort åka till andra sidan stan. Därför planeras det att anläggas 1 400 kistgravar i Råcksta nästa år - men även i Järva kommer gravar.

  • Publicerad 12:06, 9 dec 2021

Vi måste kunna ta hand om människors önskemål.

I Råcksta tog kistgravplatserna slut 2016. Sedan dess är det Strandkyrkogården på gränsen till Tyresö som gäller för de som vill ha en kistbegravning helt i enlighet med muslimsk tradition. Enligt traditionen ska avlidna gravsättas i tidigare oanvänd jord.

– Människor blir ledsna. Säg att du har din mor begraven i Råcksta. Men när din far avlider så måste han begravas på Strandkyrkogården. Jag tänker också på de som ska besöka ungdomar som ligger begravda här och som behöver åka till andra sidan stan, säger Mustafa Setkic, imam i Bosniska muslimska församlingen i Stockholm.

Lång väg

Från Åkermyntans centrum får den som åker kollektivt till Strandkyrkogården vara beredd på över 2,5 timmars resväg tur och retur. Från Husby drygt två timmar.

Råcksta. Imamen Mustafa Setkic har förrättat många begravningar runt om i Stockholm. I Råcksta där han möter Mitt i har han inte varit på flera år. Gravarna här tog slut 2016. Foto: Stefan Källstigen

Planerna för Råcksta och Järva

Järva begravningsplats

I första etappen anläggs 2 700 kistgravar med plats för en till två kistor. I etappen finns även 900 urngravar med plats för flera urnor. Både genom enskilda gravar med gravsten och i en gemensam askgravlund. I planerna ingår även bland annat minneslund och ceremonibyggnad. Helt utbyggd beräknas begravningsplatsen rymma 20 000 gravar, varav 9 000 kistgravar.

Råcksta begravningsplats

1 400 kistgravar med plats för en kista i varje. Här byggs också damm och kontemplationsplats.

Tidigare använd jord

För den som inte önskar oanvänd jord för kistor finns möjlighet till gravsättning där gravrätten återgått. Sådana platser finns till exempel på Norra begravningsplatsen, Spånga kyrkogård, Bromma kyrkogård och Hässelby begravningsplats. Kistorna gravsätts då i jord ovan de tidigare gravsatta.

Visa merVisa mindre

Men, en förändring är på väg. Anläggningen av en ny begravningsplats i Järva har startat. Nu ska också Stockholms stad upphandla anläggandet av 1 400 nya kistgravplatser vid Råcksta begravningsplats.

Både politiker som Mitt i talat med och imamen Mustafa Setkic menar att Stockholms stad arbetat så gott man kunnat.

– Människor som möts av beskedet av att det är fullt blir upprörda. Men när man förklarar processen och den demokratiska gången med möjlighet till överklaganden lugnar sig folk lite. Det går heller inte att förutspå den befolkningsutveckling Sverige haft, säger Mustafa Setkic.

Tagit lång tid

I Järva har planerna bland annat överklagats. Snabbt har det heller inte gått i Råcksta. Möjligheten till kistgravar i de nya kvarteren på begravningsplatsen har enligt stadens underlag utretts sedan 2013.

Staden hänvisar bland annat till högt grundvattenläge, svårigheter att hitta en dräneringslösning och närheten till Råcksta träsk som ska skyddas från läckage från begravningsplatsen.

Åtta år av utredningar

I Råcksta påbörjades utredningarna 2013.

En mätserie av grundvattennivåerna som sträcker sig över flera år har genomförts och efter denna geologiska undersökningar.

Olika lösningar för dräneringsvattnet har diskuterats, där bland andra länsstyrelsen varit part.

Först våren 2021 var utredningarna klara. Då hade man också fått godkänt att ansluta till Stockholm vattens ledningssystem.

Kostnaden för utredningar och projektering uppgår till 6,4 miljoner kronor och ligger ovanpå anläggningsbudgeten på 40 miljoner kronor.

Visa merVisa mindre

"Det här är viktigt"

Anläggandet av nya gravplatser i Råcksta väntas börja nästa höst. Om allt går som det ska är markarbetena klara drygt ett år senare. Hösten 2024 beräknas marken ha stabiliserat sig så att gravsättning kan ske. Samma år räknar staden med nya gravplatser i Järva.

– Det här är viktigt. Vi måste kunna ta hand om människors önskemål. Om jag går till mig själv så vill man ju ha begravning för sig och anhöriga i närheten av där man bott, säger bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M)

Framtiden. Dennis Wedin berättar att behoven av kistgravplatser i norra Stockholm säkrats för lång tid framåt när de nya gravarna står klara. "Vi kan bygga ut i etapper när behovet kommer", säger Dennis Wedin. Foto: Paulina Westerlind

När de nya gravarna är klara räknar staden med att behovet för norra Stockholm är täckt för lång tid framåt. I den långsiktiga planen finns plats för 9 000 kistgravar i Järva med en till två kistor i varje.

Damm i Råcksta

Budgeten för första etappen i Järva är 357 miljoner kronor. Budgeten för Råcksta ligger på cirka 40 miljoner kronor. En stor del av budgeten för Råcksta kommer att gå till dräneringsarbeten för att skydda Råcksta träsk.

– Vi planerar också för en damm och kontemplationsplats. Det här kommer att stärka Råcksta som en plats för reflektion och sörjande på ett smakfullt sätt, säger Wedin.