Alla typer av bostäder och upplåtelseformer behövs, menar SKB:s vd. Foto: Anna Z Ek

Replik: Låt oss bygga ett långsiktigt hållbart samhälle

Tyvärr har Sverige under en längre tid saknat en sammanhållen bostadspolitik. Men det är kommunerna som sitter på besluten, skriver SKB:s vd i en replik på ett debattinlägg av HSB.

  • Publicerad 06:15, 15 mar 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Replik till HSBs Debatt: Staten måste dra sitt strå till stacken för att lösa bostadsbristen i Stockholms län

Sverige har under en lång tid saknat en sammanhållen bostadspolitik och vi behöver en kraftsamling för att göra något åt både bostadsbrist och de utmaningar som är förknippade med den. Det finns mycket att säga om den svenska bostadsmarknaden och vi på SKB instämmer i mycket av den problemformulering som HSB lyfter i sitt debattinlägg den 9 mars. Tyvärr har Sverige under en längre tid saknat en sammanhållen bostadspolitik. Och det finns många bekymmer i detta, inte minst det som HSB lyfter med systematiska överklaganden och överprövande instansers långa handläggningstider.

Kommunerna har planmonopol

Men det är kommunerna som sitter på besluten. Det är de som har planmonopol och bostadsförsörjningsansvar. De utmaningar vi har kommer inte lösas om inte kommunerna förmår att tänka nytt.  Därför gläder det oss att se Stockholms stads projekt ”hyresrättspushen” som innebär en inventering för att hitta byggbar mark för speciellt hyresrätter. Men fler kommuner behöver se bortom det självklara. Ibland finns det närliggande lösningar – en del av lösningen är att bygga blandat. Coronakrisen kan vara ett tillfälle för kommunerna att ändra riktning.

Olika boendeformer passar olika personer i olika faser i livet. Vissa bor tillfälligt, andra bor mer permanent, vissa har egna pengar till en insats, andra har inte ett fast jobb och tyvärr har den senare gruppen vuxit under coronakrisen. Vi har helt enkelt olika livssituationer och förutsättningar som också varierar under livets gång. Men det betyder inte att vi nödvändigtvis behöver bo på olika platser. Ett område som redan är ensidigt byggt är otroligt svårt, om inte omöjligt, att göra något åt.

Långsiktigt hållbart samhälle

Låt oss nu i dessa utmanande tider ta tillfället i akt att skapa möjligheter tillsammans för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Och det kräver initialt en allmän planering och en vision om vad man vill skapa för samhälle. Och ett behov av att tänka nytt, annorlunda och blanda upplåtelseformer som bostadsrätter, hyresrätter, kooperativa hyresrätter och byggemenskaper.

En stor del av den mark som är lämplig för bostäder ägs av landets kommuner. Det är också de som bestämmer var det ska byggas och vad som ska byggas. Därför vill vi rikta en tydlig uppmaning till kommunerna att se bortom det självklara för att skapa en ökad mångfald med blandade upplåtelseformer. Bygg blandat så att människor med olika bakgrund och förutsättningar möts. Men det måste starta redan i stadsplaneringen. Allt hänger ihop.