Äldre är nöjda med Färdtjänsten, svarar ordföranden i Färdtjänstnämnden i en replik. Foto: Mostphotos

Replik: En pålitlig färdtjänst - i ständig utveckling

I en replik svarar Färdtjänstnämndens ordförande att Sverigedemokraternas förslag om en modell med kundens val av Färdtjänstbolag andas god ambition, men att Färdtjänsten förbättras mycket under senare tid och idag har över 90 procent nöjda resenärer.

  • Publicerad 06:10, 31 maj 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

SD beskriver i sitt debattinlägg ett förslag till förändring där vi borde omstrukturera vårt system till en ”auktorisationsmodell”. Det innebär att enskilda åkare som uppvisar tillräcklig kompetens för uppdraget skulle få köra färdtjänst, utan att behöva vinna sitt avtal i konkurrens inom ramen för en offentlig upphandling. Förslaget andas en god ambition av att vilja ha största möjliga duglighet och intresse för att köra färdtjänst hos de förare som utför tjänsten.

12 000 resor per dygn

Färdtjänsten i Stockholm i ”normalläget” före pandemin innebär drygt 12 000 enskilda resor per dygn. Vi eftersträvar att i verksamheten spegla tillgängligheten på allmän kollektivtrafik i regionen. Vilket är en grundläggande orsak till att vi samlat erbjuder möjligheter ingen annan färdtjänstverksamhet har (högkostnadsskydd, resmöjlighet dygnet runt, olika specialfordonslösningar, trappklättring mm). Just nu är färdtjänstens utveckling i Region Stockholm mycket positiv. Tidspassningen ligger kontinuerligt på över 90%, och den upplevda nöjdheten hos färdtjänstresenärerna ligger högre än någonsin. En väsentlig del av detta kan förstås i praktiken tillskrivas det minskande antalet resor under pandemin. Men, den positiva utvecklingen startade redan tidigare.

Rigorös uppföljning

Att kontinuerligt och genomtänkt höja kraven på våra leverantörer är ett ständigt pågående arbete. Av flera skäl ett arbete som tills vidare kommer behöva ske inom ramen för stora offentliga upphandlingar och de avtal de resulterar i för Region Stockholm. Avtal som, genom den zonindelning vi har för färdtjänsten i länet, även mindre taxibolag, har alla möjligheter att vara med och konkurrera om. Våra avtal ställer krav på utbildning, tidspassning och allmän lämplighet hela vägen till den enskilde chauffören. Den avtalsuppföljning som kontinuerligt utförs på Färdtjänstnämndens uppdrag är rigorös, med både viten och andra sanktioner mot de som inte sköter sig. Ett system i vår region byggt på tusentals enskilt auktoriserade åkare skulle, för att säkra tidspassning och kvalitet, kräva en sådan omfattande auktorisations- och uppföljningsverksamhet att den helt enkelt inte är praktiskt möjlig för vår stora verksamhet. Vi får därför utgå ifrån att färdtjänst- och sjureseverksamheten i Region Stockholm kommer att behöva skötas inom ramen för offentliga upphandlingar. Där bland annat leveransens tidspassning, förarens utbildning och lämplighet sker inom ramen för en kvalificerad och ständigt förfinad uppföljning. I vår verksamhet är det formeln för att vi ska ha en färdtjänst som går i tid och i övrigt håller en god kvalitét samt inte kan missbrukas. En färdtjänst man kan lita på.