Vanlig syn. Elsparkcyklar har blivit stockholmarnas stora samtalsämne på senare tid. Vänsterpartiets lösning är att de ersätts med lånecyklar. Foto: Mostphotos

Lånecyklar är bättre än elsparkcyklar

Både för klimatet och för trafiksäkerheten är lånecyklar ett bättre alternativ än elsparkcyklar, menar Vänsterpartiet i ett debattinlägg och efterlyser ett politiskt grepp om elsparkcyklarna.

  • Publicerad 05:15, 12 aug 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Elsparkcykel är kul att åka på och ett bättre sätt att ta sig fram än bil. Men i Stockholm har vi sett en mängd problem, för både trafikanter och miljön. Visst behövs nya klimatsmarta lösningar, men elsparkcyklar i nuvarande form är inte framtiden.

Lånecyklar skulle kunna vara vettigare både för klimatet och trafiksäkerheten. På cykel använder de flesta hjälm, de syns bättre än elsparkcyklar och det är möjligt att ta med väska eller matkasse. Dessutom är cykel bättre på längre sträckor, vilket gör den till ett verkligt alternativ till bilen. Men för detta krävs politisk handling, i stället för väntan på privata initiativ. Det behövs också bättre infrastruktur för cyklister.

Det mest direkta problemet med elsparkcyklar har hamnat på sjukvården. Medan coronapandemin håller på att avklinga, fylls akuten av människor som skadats i elsparksolyckor.

Ett direkt problem drabbar givetvis den människa, ofta ung, som skadar sig.

Livshotande skador

Patienter har kommit in med livshotande tillstånd och behöver opereras akut för att rädda livet. Det vanligaste är dock utslagna tänder, ansiktsfrakturer, pannbensfrakturer och ibland hjärnblödningar, berättar en läkare i Göteborg. (Aftonbladet 2021-08-01)

Det går att invända att ett nytt fordon i gatubilden givetvis alltid kommer att dra upp olycksstatistiken för just det fordonet. Men vi politiker måste ta ställning till om antalet olyckor står i rimlig proportion.

Under sommaren har det varit en till två elsparkcykelskadade om dagen på SöS-akuten. På fredag- och lördagskvällar har det varit mellan fem och sex patienter per kväll, enligt sjukhusets interna statistik.(SvT 2021-07-28) Därför välkomnar vi elsparkcykelbolagens begränsningar på helgnätter.

Kör på trottoarer

Ett annat problem är trafiksäkerheten och gatumiljön. Elsparkcyklister kör på trottoarer och susar över övergångsställen, på ett helt annat sätt än cyklister. Tyvärr är det också många som lämnar elsparkcyklarna liggande. Särskilt personer med rörelsehinder eller synnedsättning får en drastiskt otryggare gatumiljö.

Till detta hör också arbetsmiljön för yrkeschaufförer. Vi har hört från bussförarhåll att stresspåslaget under arbetspassen denna sommar varit enormt.

På längre sikt måste vi ifrågasätta hållbarheten för miljö och klimat.

Många elsparkcyklar hamnar i vattnet. Då slutar dessutom GPS:en att fungera och de blir svåra att hitta. Efter ett tag frigörs det giftiga ämnen från batterierna, till exempel litium och kobolt (Kvällsposten 2019-07-24).

Elsparkcyklar har inte särskilt lång livslängd. Det är ännu en sak som beslutsfattare borde ta med i beräkningen, särskilt ni som vill hävda att elsparkcykling är klimatsmart.

Elsparkcyklarna har inte införts efter politiska beslut eller analyser. De har införts av privata, vinstdrivande företag, ”marknaden”. Dagens system med hyrning har varken klimat eller trygghet som utgångspunkt.

Förbjudna i Köpenhamn

I Köpenhamn har elsparkcyklarna i stort sett avskaffats. I januari blev det förbjudet att parkera elsparkcyklarna i hela centrala Köpenhamn, och operatörerna ålades dryga böter för felparkeringar. (SvD 2021-08-01)

Lånecyklar borde finnas inte bara i Stockholms innerstad utan även i förorterna, till exempel vid pendlarparkeringar. Vi vill ju att färre ska ta egen bil. Region Stockholm borde intressera sig för lånecyklar som komplement till kollektivtrafiken.

Stockholms stad har gång på gång misslyckats och sinkat införandet av lånecyklar. Dessutom planerar Stockholms stad även för elcyklar, vilket skulle ge betydligt sämre miljövinst. Att införa låneelcyklar måste föregås av noggrann analys ur klimat- och trafiksäkerhetssynpunkt.

Återigen har vi kunnat se att ”marknaden” inte reglerar sig själv, att klimatpolitik måste drivas aktivt och att den enskilda människans trygghet inte garanteras av privata vinstdrivande företag. Det är dags att våga ta ett politiskt grepp om elsparkcyklarna och om framtidens fordon.