Nyligen kunde jag ge besked att en privat aktör skulle få möjligheten att riva Liljeholmsbadet och samtidigt ge plats för en ny byggnad med samma utseende och nytt innehåll. Liljeholmsbadet förtjänar bättre än att efter 90 års förtjänstfullt slit för Stockholm sakta sjunka ner i Liljeholmsviken. Jag tror att det finns flera aktörer som har intresse och idéer för att berika denna anrika plats. Det behövs mer liv och rörelse, samtidigt som vi behåller den unika stadsbilden.

S valde att stänga badet

När den S-ledda majoriteten beslutade att stänga Liljeholmsbadet var motiveringen att badet var i så dåligt skick att det riskerade att rämna. I sämsta fall kunde de badande besökarna svepas med och klämmas fast. Fukt och klorider hade trängt in i betongskrovet och orsakat frätskador. Bärande betongdelar såsom bjälklag, bassängväggar och balkar var i dåligt skick.

Moderaterna var då bland de partier som ville att staden skulle kolla närmare på om badet verkligen inte kunde räddas. Men den väg som S valde var en försäljning. Trots att staden efter det fick in olika förslag från intressenter hände därefter ingenting.

Fallfärdig byggnad

Jag kunde i min nya roll år 2018 snabbt konstatera att det var mycket som borde gjorts annorlunda i samband med att man stängde Liljeholmsbadet. Socialdemokraterna förmådde då inte att få fram en lösning, och nu är badet i ett ännu sämre skick. Badet skulle förmodligen inte ens klara att tas upp och läggas på torrdocka. Det är rimlig kritik som riktas mot staden över att underhållet inte skötts genom alla år, och det är oacceptabelt att en fallfärdig byggnad så länge legat och ruttnat.

Faktum inte går att rädda

Min fokus är att skapa ordning och reda i fastighetsbeståndet, och jag har lagt mycket tid på att komma framåt i denna fråga. Kanske skulle badet gått att rädda för fyra år sedan, men nu är det ett faktum att det inte går. Det finns de som skulle föredra att staden då bygger en ny byggnad, men det är inte ekonomiskt möjligt. Den underhållsskuld som Liljeholmsbadet var en del av, lider andra simhallar av. Staden står inför stora kostnader kommande år, för att klara av att renovera exempelvis Vällingby sim- och idrottshall och Eriksdalsbadet.

Nu har vi istället fått göra om och göra rätt. Med denna lösning slutar staden att vansköta Liljeholmsbadet som förtjänar bättre. Nu får Bergsunds strand en ny flytande byggnad. Ett bad, en restaurang eller kanske en kombination. En öppen verksamhet som kommer att skapa liv och rörelse, återskapa stadsbilden, och stärka området.