Intensivvårdssal på Karolinska Huddinge. Foto: Veronica Johansson

Debatt: Vård är viktigare än vinst

Den styrande blågröna majoriteten är som stoltast när personal och patienter kan göras om till siffror och statistik, skriver Anna Sehlin (V), i ett debattinlägg om Karolinska sjukhusets överskott under pandemiåret 2020.

  • Publicerad 06:15, 9 feb 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Moderaterna och stödpartierna jublar över Karolinska sjukhusets överskott i budgeten. Vi i Vänsterpartiet tycker att ingen ska behöva undra om den får rätt eller tillräcklig vård beroende av om sjukhuset de besöker har god ekonomi eller inte. Ett sjukhus ekonomi är en politisk fråga och den politik den blågröna majoriteten i region Stockholm för kräver att alla verksamheter presterar vinst eller utstår repressalierna som kommer om vinsten uteblir.

Karolinskas uteblivna underskott beror delvis på att personal har slutat och bördan för kvarvarande personal är idag större. Det finns ingenting som heller talar för att siffrorna kommer hålla i sig då en stor del av pengainflödet kommer från att sjukhuset fått extrapengar för att vårda covid-sjuka.

Minskad administration och anställningsstopp ökar arbetsbördan för den personal som är kvar. Varselkravet som legat som en våt filt över hela verksamheten under 2020 har visserligen inte lett till uppsägningar utan till ”naturliga avgångar”. En omskrivning för att mörka att personal valt att lämna Karolinska på grund av svåra arbetsförhållanden. Istället för att hålla kvar erfaren personal under en pandemi har det blågröna styret valt att belasta dem ytterligare med besparingskrav och hot om varsel om siffrorna för sjukhuset inte vänder.

Den styrande blågröna majoriteten är som stoltast när personal och patienter kan göras om till siffror och statistik. Mellan 2019 och 2020 minskade antalet anställda från 15 823 till 15 305. Dessutom så gick region Stockholm med tre miljarder i vinst under pandemins år 2020. Vi i Vänsterpartiet krävde då att en del av vinsten skulle användas för att lyfta sparkraven från regionens akutsjukhus, något den styrande majoriteten sa nej till.

Det verkar inte spela någon roll för Moderaterna och det blågröna styret att de inte har läkarkårens stöd i ryggen. Läkarföreningens ordförande Yvonne Dellmark går på vår linje och förklarar att överskottet inte hade funnits om Karolinska inte hade utfört covid-vård och bedrivit provtagningsverksamhet.

Dellmark tar även upp att det positiva resultatet de blågröna stoltserar med också beror på att vi idag har enorm vårdskuld. Det betyder att personalen framöver kommer behöva producera mycket mer vård i en kraftigt reducerad organisation. Karolinskas positiva siffror är ett enormt luftslott och vi i Vänsterpartiet ser med enorm oro på vad som kommer ske med personal och patienter när Karolinska sjukhuset inte producerar det vinstresultat de blågröna kräver för 2021. Alla ska kunna få den vård de behöver, inte den vård ett sjukhus har råd med.