Minnesvägg. Det är fyra år sedan terrordådet i Stockholm.

Debatt: Terrorattacker i Stockholm får aldrig hända igen

Sverige är illa rustat för ett nytt terrordåd enligt Säkerhetspolisens årsbok för 2020. Sverige ligger efter på ett flertal viktiga punkter. Polisbristen måste lösas liksom instiftandet av nya lagar. Även lokalt finns utmaningar, påpekar borgarråden Anna König Jerlmyr (M) och Erik Slottner (KD).

  • Publicerad 06:15, 12 apr 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I onsdags var det fyra år sedan terrordådet på Drottninggatan som släckte fem liv och försatte hela vårt land i sorg. Allas våra tankar går till offren och deras anhöriga.

Sverige har under flera år levt med en förhöjd hotbild mot vårt öppna samhälle, och risken för ett nytt terrordåd får inte underskattas. Säkerhetspolisens årsbok för 2020 visade att terrorhotet fortsatt är förhöjt och att landet är illa rustat. Enligt SÄPO finns det omkring 3000 våldsbejakande extremister i Sverige. Drygt två tredjedelar av dem är våldsbejakande islamister, övriga tillhör våldsbejakande höger- eller vänsterextrema grupperingar. 

Viktigt att komma ikapp

Sverige ligger steget efter på ett flertal viktiga punkter, det är av yttersta vikt att vi kommer ikapp på dessa punkter för att skydda människor från de terrorhot som finns i vårt land och vår omvärld. Den ohållbara polisbristen måste lösas och nya lagar måste till för att underlätta ingripanden mot radikaliserade och våldsbejakande individer. En rättsstat värd namnet är den enda garanten för ett säkert samhälle.

Utmaningarna måste hanteras även lokalt med de verktyg som finns till hands. Vi har sedan vårt tillträde prioriterat stockholmarnas trygghet och säkerhet. Stockholms stad har tillsammans med polisen genomfört en omfattande kartläggning av platser som är sårbara för attentat för att öka säkerheten i stadsmiljön. Staden avsätter i år totalt 33 miljoner kronor till fordonshinder mot terrorattentat för att förhindra en upprepning av det som hände i Stockholm 2017. Vi bistår polisen i lagföring av återvändande IS-terrorister. Vi har ett löpande arbete med polisen och SÄPO mot alla våldsbejakande miljöer och lokala samordnare i varje stadsdel mot våldsbejakande extremism. Stockholms stad har etablerade samarbeten med ledande terrorforskare och har nyligen axlat värdskapet för det globala anti-terrornätverket Counter Terrorism Prepardness Network (CTPN). Parallellt med detta fortsätter vi vårt ambitiösa arbete med fler trygghetskameror – ett verktyg som ledde till gripandet av attentatsmannen efter attacken på Drottninggatan. 

Våldsbejakande extremism

Det är dock angeläget att arbetet mot våldsbejakande extremism sker brett. Ett viktigt led i detta är att principerna för offentliga bidrag ses över. SÄPO varnar för att skattemedel går till föreningar och studieförbund som stödjer våldsbejakande extremism genom olika typer av föreningsbidrag. Stockholms stad drar in stödet till föreningar med odemokratiska värderingar eller verksamheter som främjar våldsbejakande extremism, oavsett vilken form denna extremism tar sig. Inte en enda skattekrona får hamna i fickorna på organisationer som stödjer våldsbejakande extremism.   

Vi minns för alltid det fruktansvärda dådet på Drottninggatan, men vi minns också alla dem som förlorat livet på grund av terrorism världen över. Det är vår skyldighet som politiker att göra allt i vår makt för att bekämpa hindra de som hotar vår frihet och demokrati. Det demokratiska idealet om öppenhet består och upprätthålls genom kraftfulla åtgärder mot de extrema rörelser som motsätter sig det.