Börja bygg tunnelbana till Bromma flygplatsområdet nu, anser Socialdemokraterna. Foto: Mostphotos

Debatt: Påbörja tunnelbana till Bromma

"För att Stockholm ska kunna fortsätta vara en tillväxtmotor för Sverige duger det inte med saktfärdighet. Det krävs politiker som aktivt går till handling", skriver Socialdemokraterna i ett debattinlägg där de vill se ett beslut om tunnelbana till Bromma flygplatsområdet nu.

  • Publicerad 06:15, 8 jun 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Regeringen har meddelat att Bromma flygplats ska avvecklas. Därmed kan planeringen för bostäder i Bromma påbörjas och utvecklingen av Arlanda inledas. Inte minst innebär det också att vi redan nu måste börja planera inför framtiden. Den nya stadsdelen i Bromma kommer givetvis behöva kollektivtrafikförsörjas.

Det finns olika alternativa dragningar av tunnelbana till Bromma – och planeringen av både nya bostadsområden och ny kollektivtrafik tar tid. Regionen behöver därför omedelbart påbörja utredningen av hur framtidens kollektivtrafik till bostadsområdet ska se ut.

Socialdemokraterna i Stockholms stad och i Region Stockholm är överens om att regionen behöver påbörja utredningsarbetet med en ny tunnelbanesträckning. Brommaområdet är redan idag präglat av bristande kommunikationer. I samband med att vi bygger en ny stadsdel så behöver vi också göra nödvändiga satsningar på kollektivtrafiken i området.

Flera linjealternativ

Det finns flera alternativ på en ny tunnelbanelinje. Man kan till exempel förlänga gröna linjen via Hässelby, Vällingby, Bromma och Alvik, med vidare anslutning till T-centralen och sedan söderut. Ett annat alternativ är att förlänga den blåa linjen från Huvudsta ut mot Vällingby/Hässelby. En utredning skulle redan nu behöva klargöra vilket av alternativen som vore bäst.

Den politiska ledningen i staden och i regionen behöver lägga korten på bordet. När ska staden påbörja bostadsbyggandet? Kommer regionen påbörja arbetet på för en ny tunnelbanesträckning i samband med att flygplatsen avvecklas och det gamla flygplatsområdet börjar bebyggas?

Istället för tydliga besked kommer dubbla signaler, framförallt från Stockholms stad. Miljöpartiet lovade för en tid sedan att de första bostäderna ska stå klara år 2031. Det är en ambition vi delar. Några dagar efter detta gick dock Moderaterna ut och sa att detta kan bli aktuellt först år 2080. Styr man en stad tillsammans bör man behandla ett projekt av denna storlek professionellt. Man kan inte ge så pass olika signaler till byggherrar som är intresserade av att vara med och utveckla en helt ny stadsdel. Det blir rent av löjeväckande, att de styrande partierna sätter sina interna stridigheter framför Stockholms bästa. Denna svajighet påverkar också möjligheten att börja planera för kollektivtrafik. Så kan vi såklart inte ha det, det krävs ett vuxet förhållningssätt när man ska planera stad.

Duger inte med saktfärdighet

Besked behövs också från regionen. Kommer regionen bygga en ny tunnelbanesträckning så att det nya bostadsområdet kan kollektivtrafikförsörjas? Om nej, hur planerar man att säkerställa goda kommunikationer när en helt ny stadsdel ska byggas?

För att Stockholm ska kunna fortsätta vara en tillväxtmotor för Sverige duger det inte med saktfärdighet. Det krävs politiker som aktivt går till handling och sätter stockholmarna före det politiska spelet. Den politiska ledningen i staden och regionen bör därför redan i detta skede bjuda in representanter från staten (regering samt Swedavia) för att forma en arbetsgrupp som ska säkerställa en skyndsam avveckling av flygplatsen och en utveckling av Arlandas kapacitet och tillgänglighet.

För att Stockholmsregionens tillväxt och konkurrenskraft ska fortsätta att utvecklas på ett hållbart sätt måste bostadsbristen lösas och kollektivtrafiken utvecklas. Bromma flygplats ska avvecklas. Nya bostäder ska planeras och byggas på markområdet. Vi kräver därför att den politiska ledningen omedelbart tillsätter en utredning inför hur framtidens kollektivtrafik till Bromma borde se ut.