En avgiftsfri kollektivtrafik är avgörande för att minska bilberoendet och skulle även öka rörligheten mellan olika sociala skikt i staden och regionen, skriver Karin Ploen (Fi) och Tomas Agnemo (Fi) Foto: Mostphotos Ove Nordström/Pressbild

Debatt: Låt inte sommarlovskortet bara bli en kort parentes

SL:s gratis sommarlovskort för 12–18-åringar för har varit mycket uppskattat.Vi vill att sommarlovskortet ska vara ett första steg mot en avgiftsfri och utbyggd kollektivtrafik för alla, skriver Karin Ploen och Tomas Agnemo, Feministiskt initiativ.

  • Publicerad 06:15, 19 aug 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Som Sveriges största region ska Stockholm visa vägen från bilberoende till en klimatsmart region där resor sker kollektivt och med cykel.

I veckan öppnade skolorna igen efter sommarlovet och många barn och ungdomar behöver busskort för att ta sig till och från skolan. SL:s gratis sommarlovskort för 12–18-åringar för har varit mycket uppskattat hos sommarlovslediga ungdomar som kunnat röra sig friare i staden och hela länet i sommar.

Stor ekonomisk hjälp

För många familjer har kortet varit till stor ekonomisk hjälp för något som de kanske annars inte skulle ha haft råd med. Levnadskostnaderna har ökat under de senaste månaderna och ideella hjälporganisationer vittnar om att behoven ökar bland till exempel barnfamiljer och särskilt bland ensamstående mammor.

Även den här sommaren har extremvärmen slagit till i Europa och värmerekord slås på löpande band. Stora delar av Europa är torrlagt och i stora delar av England är det nu officiellt torka.

En av nycklarna

Minskad trafik är en av nycklarna till att minska koldioxidutsläppen, och flera länder har vidtagit radikala åtgärder för att styra om resenärer från bil till tåg, annan kollektivtrafik och cykel.

I Tyskland har invånarna under sommaren kunnat resa billigt med regional och lokal kollektivtrafik. En månadsbiljett har kostat nio euro och har lett till kraftigt ökat resande med kollektivtrafiken samtidigt som biltrafiken minskat.

Tallinn, Luxemburg och Avesta

Det finns flera städer som redan har avgiftsfri kollektivtrafik, som till exempel Tallinn, Luxemburg och Kansas City och de svenska kommunerna Avesta, Ockelbo, Fagersta och Sala.

I Stockholm har regionens politiker istället röstat ja till att bygga ytterligare en motorväg, Södertörnsleden, rakt genom naturreservat och med en gång- och cykelväg som istället för att liksom bilvägen går rakt går långa omvägar.

Stockholm ska visa vägen

Det är hög tid att även Sverige gör sin del för att styra om resandet. Redan 2018 presenterade Feministiskt initiativ en lösning för att göra kollektivtrafiken avgiftsfri i vår statsbudget – ett omställningsbidrag till kommuner och regioner för att nå ett hållbart och jämlikt transportsystem inom tio år.

Som Sveriges största region ska Stockholm visa vägen från bilberoende till en klimatsmart region där resor sker kollektivt och med cykel.

Ökar rörligheten

Det är avgörande för klimatet och miljön att vi använder kollektiva färdsätt i betydligt större utsträckning än idag. Ett effektivt sätt att uppmuntra till det är att erbjuda alla invånare avgiftsfri tillgång kollektivtrafik.

En avgiftsfri kollektivtrafik skulle vara en stor hjälp för alla som kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Det skulle också öka rörligheten både geografiskt och mellan olika sociala skikt i staden och regionen.

Inte en kort parentes

Feministiskt initiativ arbetar för att sommarlovskortet inte ska vara en kort parentes. När vi får vara med och styra efter valet kommer vi att arbeta för att sommarlovskortet ska vara ett första steg på resan för en avgiftsfri och utbyggd kollektivtrafik för alla.

Vi vill minska utbyggnad av vägar för ökad biltrafik till förmån för en utbyggd, tillgänglig och avgiftsfri kollektivtrafik och vi vill satsa regionalt och i kommunerna på utbyggnad av cykelvägnätet så att en cykelvägar av god standard binder ihop regionens kommuner.