Andréa Hedin, stadsdelsnämndsordförande i Östermalms stadsdelsnämnd, vill uppmärksamma vuxna på kedjebrevet som nu cirkulerar om den 15 april som en "tafsardag".

Debatt: Ingen ”tafsardag” den 15 april

Sexuella trakasserier är ett utbrett problem för Sveriges unga idag. Ungdomarna beskriver trakasserier som en del av vardagen. Mot bakgrund av detta behöver det förebyggande arbetet stärkas. Varken 15 april eller någon annan dag ska vara en ”tafsar-dag” i Sverige, skriver Andréa Hedin, Moderaterna, i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:40, 14 apr 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Just nu sprids kedjebrev bland ungdomar på olika sajter och appar som uppmanar unga killar runt om i Sverige att tafsa på jämnåriga tjejer den 15 april 2021 i form av en ”tafsar-dag”. Flera skolor och andra verksamheter har tagit situationen på allvar och skickat ut informationsbrev till vårdnadshavare men mer kan göras. Nu behöver vi hjälpas åt för att se till att inga ungdomar utsätts, eller utsätter sina jämnåriga för sexuella trakasserier.

Rätten till sin egen kropp är en grundläggande mänsklig fri- och rättighet som alltid måste skyddas. Ingen dag på året får undantag från den rättigheten göras och tävlingar likt den som nu sprids i sociala medier riskerar att få både ungdomar som utsätts, och som utsätter andra, att må dåligt under lång tid framöver.

Utbrett problem

Sexuella trakasserier är ett utbrett problem för Sveriges unga idag. 60 procent av unga tjejer och 18 procent av unga killar uppgav att de utsatts för sexuella trakasserier en eller flera gånger i en rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor som släpptes i höstas. Ungdomarna beskriver trakasserier som en del av vardagen i grundskolan, på gymnasiet och i sociala medier. 

Mot bakgrund av detta behöver det förebyggande arbetet stärkas och tid avsättas för att diskutera och problematisera normer och attityder i undervisningen tillsammans med vuxna. Alla barn och unga ska veta hur de anmäler ett brott om de har utsatts och känna sig trygga med att det får konsekvenser.

Elevhälsan förbättras

Att det finns någon att prata med om man utsatts för brott eller för starkt grupptryck är av största vikt. I Stockholm kommer tillgängligheten till elevhälsan förbättras under året och vi genomför informationskampanjer om elevhälsan och skapar ”en väg in” för alla. Varje skola ska ha ett välfungerande elevhälsoteam och under året stärks även samverkan med region Stockholm för att unga ska fångas upp tidigt och få professionell hjälp. För dig som är vuxen och behöver råd kan du alltid chatta anonymt med vår socialtjänst på nätet.

Jag vill med denna artikel uppmana alla vuxna som möter barn i egenskap av föräldrar, lärare, fritidspedagoger, grannar eller andra trygga vuxna har ett ansvar att vara förebilder och våga prata om det som just nu händer. Passa på att prata med barn och unga om rätten till deras kroppar, att det aldrig är okej att röra vid någon annan utan samtycke och att alltid våga säga ifrån om du eller någon annan blir utsatt. Varken 15 april eller någon annan dag ska vara en ”tafsar-dag” i Sverige.