Döda bottnar med en yta större än hela Danmark. Algblomning som är så kraftig vissa dagar att det är farligt att bada. Och fiskbestånd i kris: torsken har redan kollapsat, och denna sommar har vi mötts av nyheten att också sillen och strömmingen håller på att försvinna, med uppgivna kustfiskare och hotad surströmmingspremiär.

Allt närmare land

Östersjön är idag ett av jordens hav som står närmast en kollaps. Övergödning och miljögifter har länge varit kända problem, men vi har pratat mindre om det som är ett lika stort hot: överfisket.

Under lång tid har stora industritrålare tillåtits att dammsuga Östersjön på enorma mängder fisk. Trålningen har flyttat allt närmare land och i princip konkurrerat ut det småskaliga hållbara kustfisket. Nu är fiskbestånden i ett kritiskt läge.

Nästan livlöst tillstånd

Enbart sillen har minskat med 80 procent sedan 1970-talet och löper risk att försvinna. När de stora bestånden hotas så rubbas balansen i hela havet. Om vi inte vänder utvecklingen så riskerar Östersjöns ekosystem att tippa över i ett nästan livlöst tillstånd där bara algblomning och maneter återstår.

Miljöpartiet har länge verkat för ett hållbart fiske i svenska vatten, men de insatser vi föreslagit har stoppats, däribland en kraftig utflyttning av trålgränsen. I valet mellan ett levande och välmående hav, där fisket sker i balans med ekosystemen, och fiskindustrins kortsiktiga vinstjakt har de andra partierna vänt miljön ryggen.

Går till djurindustrin

Effekterna av den politiska oviljan att agera syns tydligt nu: unga fiskare får svårt att etablera sig, det kustnära fisket är på väg att dö ut och med det också den småskaliga förädlingsindustrin.

Våra kustsamhällen förlorar jobb och inkomster och utarmas, men industritrålarna gör stora vinster på ohållbara fiskemetoder som riskerar Östersjöns framtid. Hela 90 procent av den fisk som fångas äts inte av människor, utan går till djurindustrin som fiskmjöl och foder.

Exceptionella åtgärder

Nu krävs en systemförändring med kraftfulla skyddsåtgärder. Miljöpartiet vill därför:

√ Införa ett omedelbart fiskestopp för alla industritrålare på svenska vatten. Inga dispenser ska ges. Annars riskerar bestånden att kollapsa.

√ Göra hela Östersjön till ett lagligt skyddat område. Det bör upprättas omedelbart och ligga kvar tills ekosystemet har återhämtat sig.

√ Förbjuda allt industrifiske i Östersjön och ta fram en avvecklingsplan för fisket för fiskmjöl och djurfoder.

√ Satsa 5 miljarder på att städa upp våra kuster från gamla miljösynder, såsom övergödning och miljöfarliga vrak.

Detta är exceptionella åtgärder, men de är nödvändiga. Om vi drar i nödbromsen nu kan vi bevara ett hav där vi kan bada om somrarna, fiska och leva. Sveriges hav och skärgårdar är en unik skatt värd att bevara. För Stockholms län som en skärgårdsregion har frågan en särskild angelägenhet.

En sista chans

Hade de andra partierna varit mer lyhörda mot forskningen och de varningsrop som kommit från våra tillsynsmyndigheter hade dessa åtgärder inte varit nödvändiga. Men år av ohållbar havspolitik och ett illa reglerat industrifiske har satt oss i en akut situation.

Vi har en sista chans att rädda Östersjön och det framtida fisket. Vi måste ta den nu.